Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat, ERC, PP i BxC reclamen la convocatòria d’un ple extraordinari per reclamar l’ús de tots els superàvits de l’Ajuntament per fer front a la crisi per la Covid-19

Els portaveus dels quatre grups registren una petició conjunta per celebrar un Consell Municipal específic per acordar amb el Govern Colau aquesta reclamació i avaluar l’impacte que pot tenir en el Pressupost de 2020 que no es puguin fer servir els 161 milions procedents dels romanents de tresoreria d’exercicis anteriors.

 

Els grups municipals de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PP i BxC, han registrat avui una petició conjunta de convocatòria d’un Ple extraordinari per reclamar al Govern de Pedro Sánchez l’ús de tot els superàvits de l’Ajuntament per fer front a la crisi per la Covid-19. El portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Jordi Martí, i els portaveus d’Esquerra Republicana, Jordi Coronas; del PP, Óscar Ramírez, i de BxC, Eva Parera, han  registrat aquesta tarda una petició conjunta per celebrar un Consell Municipal específic per acordar amb el Govern d’Ada Colau la reclamació a l’Estat perquè permeti als consistoris l’ús de la totalitat dels seus romanents de tresoreria i utilitzar la seva capacitat d’endeutament, així com derogui urgentment els articles de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària que afecten l’autonomia local.

 

El Grups municipals que han signat la petició consideren que és urgent convocar un debat que permeti recollir una posició contundent i decidida de l’Ajuntament de Barcelona davant l’anunci per part del Govern espanyol, que és qui té els instruments legislatius i tributaris per fer arribar més recursos a les administracions locals, que té la voluntat de retenir una part important dels romanents i del superàvit del 2019 dels ajuntaments, minvant la seva capacitat de resposta a la crisi que ha provocat la irrupció de la Covid-19.

 

En la seva exposició de motius, els quatre grups polítics destaquen precisament que, fruit de la pandèmia del Covid-19, “som davant d’una greu crisi social i econòmica que afecta especialment famílies, treballadors, autònoms i pimes, que ha de ser resolta per l’esforç de l’Administració i no pas amb l’endeutament de la ciutadania i el teixit econòmic”.

 

A parer de les formacions municipals signants, “arran d’aquesta situació d’emergència l’Ajuntament de Barcelona i els d’arreu del país veuran reduïts notablement els seus ingressos en els propers anys, fet que provocarà un desequilibri pressupostari, que farà impossible complir la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”. Al mateix temps, tots quatre grups polítics estan convençuts que “l’Ajuntament de Barcelona requerirà de recursos suficients per afrontar un reforç urgent de les polítiques socials així com les de reactivació econòmica de la ciutat”.

 

Per tot plegat, els grups municipals de Junts per Catalunya, ERC, PP i BxC, han registrat aquesta tarda una petició conjunta de convocatòria d’un Plenari Extraordinari del Consell Municipal per tal de sotmetre a debat i votació la següent proposició:

 

“El Plenari del Consell Municipal acorda:

 

PRIMER.- Exigir al govern de l’Estat que permeti als ajuntaments l’ús de la totalitat del seu superàvit del 2019, els seus romanents de tresoreria i utilitzar la capacitat d’endeutament segons la seva capacitat econòmica i garantint la solvència financera dels propis ajuntaments; així com la derogació urgent dels articles que afecten l’autonomia local de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

 

SEGON.- Que el Govern Municipal informi del marc financer resultant per al pressupost del 2020 i següents de l’Ajuntament de Barcelona tenint en compte el principi d’acord a què han arribat el Govern Espanyol i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre l’ús de romanents de tresoreria.”

 

Barcelona, 16 de juliol del 2020

Darreres notícies

Junts exigeix al Govern Colau-Collboni i a Interior resoldre de manera immediata les ocupacions delinqüencials que fan la vida impossible al veïnat de la Prosperitat

El portaveu del Grup de Junts a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, reclama una acció urgent i coordinada de …

Més informació

Junts demana al Govern Colau-Collboni que exigeixi ADIF arranjar amb urgència la malmesa coberta de l’Estació de França

El portaveu del Grup de Junts a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, registra un Prec en que insta l’executiu …

Més informació

Junts demana explicacions al Govern Colau-Collboni per evitar, en la pràctica, el català en la programació de cinema a la fresca a Montjuïc i el Canòdrom

El portaveu del Grup de Junts a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, ha registrat una bateria de preguntes adreçades …

Més informació

Segueix-nos