Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat reitera la petició de l’expedient que avala els blocs de formigó en calçada en un nou pas del tràmit administratiu i judicial que en vol forçar la retirada

La presidenta del Grup de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, registren un nou escrit a l’Ajuntament en que constaten que, per silenci administratiu davant la primera reclamació, el Govern Colau ha acceptat lliurar els informes justificatius de la instal·lació dels blocs, alhora que tornen a sol·licitar una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seguretat d’aquestes elements, i que es retirin cautelarment fins a obtenir-ne els resultats

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha reiterat al Govern d’Ada Colau la petició de l’expedient i els informes tècnics que avalen la instal·lació dels blocs de formigó en calçada a les noves zones de vianants, en el que ja és un nou pas en el tràmit administratius i judicial que en vol forçar la seva retirada. La presidenta del Grup de JuntsxCat, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, han registrat un nou escrit a l’Ajuntament en que constaten que, per silenci administratiu davant la primera reclamació, el Govern municipal ha acceptat lliurar els informes justificatius de la instal·lació dels blocs, alhora que tornen a sol·licitar una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seguretat d’aquestes elements, i que es retirin cautelarment fins a obtenir-ne els resultats.

 

“Aquests blocs de formigó són un perill per a les persones, sobretot pels motoristes. Estem decidits a aconseguir la seva retirada, per via administrativa o, fins i tot, judicial”. Amb aquest missatge va tancar la regidora de JuntsxCat en l’àmbit de la Mobilitat, Francina Vila, el debat celebrat el passat 24 de juliol en el Ple de l’Ajuntament a partir d’un Prec dirigit a l’Alcaldessa Ada Colau amb el qual el grup de Junts demanava que “es retiri immediatament de totes les calçades de la ciutat de Barcelona el nou sistema de seguretat i abalisament rígid i inelàstic (blocs de formigó rectangulars) que ha implementat recentment i que en cas d’accident, compromet la seguretat dels usuaris de la via”. Vila feia així referència als blocs de formigó que l’Ajuntament ha col·locat als carrers de Rocafort, Consell de Cent i Girona per separar les calçades de les noves zones per a vianants i que considera que són un perill per a la integritat física dels usuaris de la via pública i, especialment pels motoristes, perquè en realitat són obstacles rígids i inelàstics que agreujaran els accidents que s’hi puguin produir en l‘entorn o provocar-los directament. No obstant, Colau va rebutjar amb vehemència el Prec i va adduir que continuaran com a Govern ampliant espai per als vianants i col·locant aquests elements per a protegir-los.

 

JuntsxCat va lamentar la negativa de l’Alcaldessa a retirar els blocs de formigó, i ja va avisar que la seva formació treballaria per forçar la seva retirada per via administrativa o, fins i tot, judicial. Així, el passat 5 d’agost, amb la signatura de la seva presidenta, Elsa Artadi, i de la regidora Francina Vila, el grup de JuntsxCat va registrar un Escrit a secretaria general de l’Ajuntament amb la voluntat d’iniciar formalment el procediment que ha de permetre forçar la revocació de la decisió del Govern de instal·lar els blocs de formigó.

 

En aquest escrit, JuntsxCat sol·licitava tres coses: a) poder accedir a l’expedient o expedients, en el cas que n’hi hagués més d’un, que han donat lloc a la instal·lació d’aquest nou sistema de seguretat i abalisament (blocs de formigó), en els carrers Rocafort, Consell de Cent i Girona, i tenir també còpia dels informes tècnics que justifiquen i avalen aquesta actuació; b) que es realitzi una auditoria independent que avaluï d’una manera imparcial, tècnica i arbitral la solució tècnica adoptada i que s’implementi un sistema de seguiment periòdic de l’accidentalitat dels trams i emeti veredictes sobre les avaluacions relatives a les condicions de seguretat dels diferents trams; i c) que fins que no es tinguin els resultats de l’auditoria sol·licitada es procedeixi, de manera cautelar, a la retirada immediata dels blocs de formigó rectangulars.

 

Ara, quan ja fa gairebé un mes del primer escrit, i davant la inacció i manca de resposta del Govern municipal a les sol·licituds del Grup de JuntsxCat, Elsa Artadi i Francina Vila han registrat un nou Escrit, en un nou pas en el procés administratiu iniciat a primers d’agost.

 

En aquest segon document, la presidenta del Grup de Junts per Catalunya i la portaveu adjunta, recorden que l’article 12.5 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Barcelona empara els regidors “en l’exercici de les funcions de control i fiscalització de l’actuació del govern municipal” i que aquests “podran obtenir informació, sol·licitant-la mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia en el qual es concretarà l’expedient administratiu en què hagi recaigut la resolució municipal objecte d’aquest control o fiscalització”. Artadi i Vila també recorden que el ROM estableix que “aquesta sol·licitud d’informació s’entén estimada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de cinc dies naturals a comptar des del següent al de la data de la seva presentació a Secretaria General.

 

L’escrit de Junts continua constatant que “vist que ja ha passat pràcticament un mes des de la presentació de la nostra sol·licitud, i per tant, estimada la nostra petició per silenci positiu, sol·licitem de nou, que es procedeixi a facilitar-nos l’expedient sol·licitat de forma immediata per tal de procedir amb el nostre dret com a regidores de les tasques de control i fiscalització pròpies de les funcions de les regidores i regidors d’aquest consistori”.

 

Artadi i Vila finalitzen el seu Escrit reclamant, de nou, que “de la mateixa manera, i en virtut dels nostres drets com a regidores, sol·licitem també es doni resposta a les peticions sol·licitades en el mateix escrit en el punt dos i tres, i per tant, es procedeixi a realitzar l’auditoria independent sol·licitada i a la retirada cautelar immediata d’aquest sistema de seguretat i abalisament rígid i inelàstic (blocs de formigó rectangulars).”.

 

Barcelona, 3 de setembre del 2020

Darreres notícies

Junts exigeix al Govern Colau-Collboni que actuï per eradicar les plagues de rates que pateixen nombrosos espais públics de l’Eixample

El regidor de grup de Junts per Catalunya, Joan Rodríguez, reclama a l’executiu un augment de recursos per …

Més informació

Junts impulsa una declaració institucional de l’Ajuntament en reconeixement a la tasca de les entitats socials de la ciutat que donen resposta al sensellarisme

El Consell Plenari Municipal acorda per unanimitat una iniciativa que reivindica la feina de la Xarxa d’Atenció a …

Més informació

Junts arrenca el Govern Colau el compromís d’aprovar el Pla de la Moto pendent per treballar sobre seguretat, estacionament, electrificació i vehicle compartit

Al Ple de novembre, el grup de Junts també aconsegueix que l’Alcaldessa accepti arremangar-se i reclamar a AENA …

Més informació

Segueix-nos