Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat reclama l’expedient i els informes tècnics que avalen la instal·lació dels blocs de formigó en calçada per iniciar el tràmit judicial que en forci la retirada

La presidenta del Grup de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, registren un escrit a l’Ajuntament en que també sol·liciten una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seguretat d’aquestes elements, es faci seguiment de l’accidentabilitat que provoquen, i es retirin cautelarment fins a obtenir-ne els resultats

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha reclamat al Govern d’Ada Colau l’expedient i els informes tècnics que avalen la instal·lació dels blocs de formigó en calçada a les noves zones de vianants per iniciar el tràmit judicial que forci la seva retirada. La presidenta del Grup de JuntsxCat, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, han registrat un escrit a l’Ajuntament en que també sol·liciten una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seguretat d’aquestes elements, es faci seguiment de l’accidentabilitat que provoquen i es retirin cautelarment fins a obtenir els resultats d’aquesta anàlisi.

 

En el darrer Consell plenari Municipal, celebrat el passat 24 de juliol, el grup de JuntsxCat va sol·licitar a l’alcaldessa Ada Colau, per mitjà d’un Prec, que “es retiri immediatament de totes les calçades de la ciutat de Barcelona el nou sistema de seguretat i abalisament rígid i inelàstic (blocs de formigó rectangulars) que ha implementat recentment i que en cas d’accident, compromet la seguretat dels usuaris de la via”. Junts feia així referència als blocs de formigó que l’Ajuntament ha col·locat als carrers de Rocafort, Consell de Cent i Girona per separar les calçades de les noves zones per a vianants  i que considera que són un perill per a la integritat física dels usuaris de la via pública i, especialment pels motoristes, perquè en realitat són obstacles rígids i inelàstics que agreujaran els accidents que s’hi puguin produir en l‘entorn o provocar-los directament. No obstant, Colau va rebutjar amb vehemència el Prec i va adduir que continuaran com a Govern ampliant espai per als vianants i col·locant aquests elements per a protegir-los.

 

En el seu torn de rèplica, la regidora Francina Vila, responsable de mobilitat del grup de JuntsxCat, va lamentar la negativa de l’Alcaldessa Ada Colau a retirar els blocs de formigó perquè són un perill clar per a la seguretat vial, i ja va avisar que la seva formació treballaria per forçar la seva retirada per via administrativa o, fins i tot, judicial, “perquè a nosaltres sí que ens preocupa la seguretat de les persones”.

 

El Grup de Junts per Catalunya ha iniciat aquesta setmana aquest tràmit. I així, amb la signatura de la seva presidenta, Elsa Artadi, i de la regidora Francina Vila, JuntsxCat ha registrat un Escrit a secretari general de l’Ajuntament en que sol·licita:

 

PRIMER.-  Que en virtut del dret d’informació que tenen els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, dins l’exercici de les seves funcions de control i fiscalització de l’actuació del govern municipal, recollit en l’article 12.5 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, sol·licitem poder accedir a l’expedient o expedients, en el cas que n’hi hagués més d’un, que han donat lloc a la instal·lació d’aquest nou sistema de seguretat i abalisament (blocs de formigó), en els carrers de la ciutat de Barcelona, en concret als carrers Rocafort, Consell de Cent i Girona. Sol·licitem també còpia dels informes tècnics que justifiquen i avalen aquesta actuació.

 

SEGON.- Que d’acord amb tot el manifestat en aquest escrit, en el nostre prec i en la intervenció efectuada per la regidora Francina Vila, en el plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 24 de juliol, sol·licitem que es realitzi una auditoria independent que avaluí d’una manera imparcial, tècnica i arbitral la solució tècnica adoptada i que s’implementi un sistema de seguiment periòdic de l’accidentalitat dels trams i emeti veredictes sobre les avaluacions relatives a les condicions de seguretat dels diferents trams.

 

TERCER.- Que fins que no es tinguin els resultats de l’auditoria sol·licitada es procedeixi, de manera cautelar, a la retirada immediata  d’aquest sistema de seguretat i abalisament rígid i inelàstic (blocs de formigó rectangulars), evitant així possibles accidents greus i la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona pugui incórrer en responsabilitats patrimonials, o fins i tot penals, en cas que és produís un accident.

 

En l’exposició de motius, Artadi i Vila justifiquen les seves reclamacions en considerar que “la solució tècnica adoptada transformant els usos de la via no compleix amb el principi que tot canvi no suposi una disminució de la seguretat, sinó un augment d’aquesta”. I continuen: “La principal funció de l’abalisament és la de captar l’atenció del conductor de manera que pugui percebre les característiques del tram amb l’antelació suficient per poder realitzar les maniobres necessàries. És a dir, la finalitat dels sistemes de contenció és la de proporcionar un cert nivell de contenció d’un vehicle, evitant que surti desplaçat fora de la plataforma de circulació, alhora que sigui reencaminat, redirigit, cap a la calçada, de manera que es limitin els danys i lesions”.

 

“En canvi considerem que alguns dels elements d’abalisament i segregació utilitzats són molt rígids i, per tant, poden implicar un risc per a la seguretat dels usuaris que puguin entrar en contacte amb ells. En modificar els usos d’una via urbana a la qual s’incrementa la varietat de tipologia d’usuaris, es poden generar nous perills, que justifiquen realitzar un esforç en augmentar les mesures de seguretat preventives, incrementar una senyalització excepcional i instal·lar els sistemes de seguretat més adequats per evitar la consecució d’accidents i per tant, que els nous usos no suposin un increment d’accidents, sinó ben al contrari una disminució d’aquests.”

 

“Per contra, dels arguments tècnics manifestats, podem entendre que, la implantació d’aquests blocs de formigó (mobiliari urbà) a la calçada dels carrers de Barcelona  per modificar els usos d’una via urbana en lloc d’esdevenir un sistema de seguretat creen una situació de perill afegida. No es tracten de sistemes de seguretat i abalisament lleugers i elàstics, sinó tot el contrari, en cas d’un accident de trànsit, aquests elements contribuirien a empitjorar les lesions dels usuaris de la via accidentats, posant especialment en greu perill a ciclistes i motoristes, i poden arribar a concórrer responsabilitats penals i patrimonials per part de l’Ajuntament de Barcelona, en cas que es produís un accident.”

 

Entre d’altres punts, el document de JuntsxCat també recorda que ja s’ha interposat una denúncia a la fiscalia contra l’Ajuntament de Barcelona per la perillositat que suposen aquests blocs de formigó a la via pública, en una actuació que reforça la tesi manifestada pel grup municipal de Junts per Catalunya; així com que l’Associació de Fabricants de Motocicletes (ANESDOR), per mitjà d’una carta dirigida a l’Ajuntament de Barcelona, demana una reconsideració d’aquesta política municipal d’establir obstacles que puguin suposar riscos per la seguretat viària de la ciutat de Barcelona, i alerta del perill d’aquests bancs de formigó, als que qualifiquen de “trampes de formigó” amb les que poden col·lisionar els motoristes en una maniobra fortuïta i reclamen al govern Colau la seva retirada.

 

Barcelona, 5 d’agost de juliol del 2020

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos