Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat proposa al Govern Colau 44 mesures concretes per superar la crisi pel Covid-19 i protegir les famílies i el teixit productiu de la ciutat

La presidenta del Grup de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi, ofereix a l’executiu municipal i els grups de l’oposició un acord sobre la base d’un pla de tres fases per Recuperar, Reiniciar i Reinventar Barcelona des d’ara mateix

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha proposat al Govern que encapçala Ada Colau fins a 44 mesures per superar la crisi que ha originat la Covid-19 i protegir les famílies i el teixit productiu de la ciutat. La presidenta del Grup de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi, ofereix a l’executiu municipal i els grups de l’oposició un acord sobre la base d’un pla de tres fases per Recuperar, Reiniciar i Reinventar Barcelona des d’ara mateix.

 

El Grup municipal de JuntsxCat, de la ma de la seva presidenta, Elsa Artadi, defensarà, en el marc de la Comissió conjunta que de forma excepcional i a causa de la crisi sanitària que ha provocat la irrupció de la Covid-19 es celebrarà telemàticament dimecres que ve al matí, una Proposició que recull negre sobre blanc i concreta en 44 mesures el Pla entres fases per recuperar, reiniciar i reinventar Barcelona que ella mateixa va oferir al Govern municipal i tots les grups de l’oposició durant el Ple extraordinari de divendres passat en relació al coronavirus.

 

Per Elsa Artadi, “la crisi sanitària està donant pas ja a una greu crisi econòmica i social. És per aquest motiu que necessitem mesures urgents i contundents  que arribin a tothom. És el moment de rescatar persones i famílies, es el moment de rescatar pimes, autònoms, i emprenedors; de rescatar els llocs de treball”.

 

Des del grup de Junts per Catalunya, ha insistit la seva presidenta, “proposem un pla, ‘Barcelona per Barcelona’ que consta de tres grans parts: la primera és Recuperar Barcelona: assegurar que les famílies disposen de tots els recursos per fer front a les seves necessitats, i que reforcem els serveis socials de cara a les noves necessitats; la segona és Reiniciar Barcelona: perquè l’aturada temporal per motius sanitaris de l’activitat laboral no pot convertir-se en una aturada permanent de l’activitat econòmica perquè els negocis acabin endeutats i siguin incapaços de tornar a aixecar la persiana; hem de ser capaços de donar ajuts avui i durant uns mesos que evitin el tancament definitiu i milers i milers de persones aturades durant anys; i la tercera, Reinventar Barcelona: després del confinament hi haurà activitats i sectors, com poden ser el comerç, el turisme, la restauració, l’esport o la cultura, que no podran tornar a la seva activitat normal tal i com ho estaven fent fins ara; haurem de posar junts el talent de la ciutat, els sectors productius, i cooperar tots junts per reinventar-nos i viure en aquesta nova realitat”.

 

“Ens en sortirem si treballem junts, si treballem amb lleialtat cap a la ciutadania, i si mantenim la confiança en la gran ciutat que tenim”, ha dit Artadi. El grup de JuntsxCat considera que l’Ajuntament de Barcelona, en tant que administració més propera a la ciutadania, ha d’adaptar tota la seva estructura i les seves polítiques per tal de minimitzar i revertir el més promptament possible els danys produïts per la pandèmia.

 

Les 44 mesures concretes que el grup municipal de Junts per Catalunya defensarà a la Comissió Conjunta de les Comissions Permanents del Consell Municipal de dimecres que ve es desenvolupen en tres grups i les accions que inclou són:

 1. Barcelona recupera Barcelona (accions immediates per pal·liar les conseqüències de l’aturada de l’activitat i el confinament, que han suposat per molts ciutadans i ciutadanes una pèrdua molt important d’ingressos, i han incrementat el nombre de persones i famílies vulnerables):

 

 • Revisar i actualitzar els criteris d’accés i adjudicació dels ajuts socials per donar resposta a la nova realitat socioeconòmica i ampliar les partides necessàries per oferir una cobertura suficient a les persones vulnerables de la ciutat.
 • Possibilitar el pagament a termini, sense interessos, durant els 2 propers anys, dels impostos corresponents a l’actual exercici que no hagin estat condonats.
 • Augmentar l’import i els barems de les línies de subvencions d’ajuda al pagament de l’IBI.
 • Ajornar fins el 2021 la meritació i cobrament de la nova taxa de recollida domiciliària de residus.
 • Generar una línia d’ajuts extraordinaris per donar suport a aquelles entitats dels àmbits més castigats per l’aturada.
 • Reforçar els programes existents de serveis socials, modificant el pressupost municipal i destinant-hi més recursos.
 • Constituir una línia d’ajudes directes al comerç, la restauració i el sector de serveis turístics per afrontar les seves despeses fixes.
 • Elaborar un pla de desconfinament per assegurar el retorn a l’activitat normal de l’administració i dels equipaments municipals, amb la màxima seguretat per a treballadors, usuaris i ciutadania.
 • Readaptar l’ICUB en Centre d’Emergència Cultural de Barcelona.
 • Desplegar amb caràcter d’urgència les 10 mesures per a l’àmbit cultural aprovades pel Govern de la ciutat, i accentuar el treball de col·laboració amb les altres institucions culturals rellevants (Departament de Cultura, Diputació i Ministerio de Cultura) i les organitzacions dels diferents sectors.
 • Creació d’un fons sense retorn 2020 per ajudar a les empreses culturals sense liquiditat per afrontar el confinament i la posta en marxa del post-confinament.
 • En l’àmbit de suport a les indústries culturals, demanar al Govern de l’Estat:
 1. Reducció del tipus impositiu en l’impost de societats.
 2. Pagament immediat, per part de l’Agència Tributària, de l’IVA pendent de devolució.
 3. Exempció de l’IVA en el lloguer dels locals que no han pogut exhibir o continuar amb la seva activitat.
 4. Reducció del 21% al 10% de l’IVA, en “tots els serveis relacionats en espectacles en viu” inclòs els contractes d’espectacles que es facin amb l’administració.
  • Reclamar al Govern de l’Estat mesures per donar més eines a les administracions per fer front a les conseqüències d’aquesta crisi, com són:
   1. La flexibilització de la rigidesa del sostre de despesa i de l’estabilitat pressupostària
   2. Permetre la utilització del superàvit de l’exercici 2019 per destinar-lo a polítiques socials i mesures de promoció de l’activitat econòmica.
   3. La supressió de la taxa de reposició per permetre la incorporació de personal.
   4. Agilitzar la contractació pública per fer front a les conseqüències de la crisi del COVID19.
   5. Modificació de la Llei d’hisendes Locals per incrementar els criteris de bonificacions dels impostos locals, especialment IBI, IAE i Vehicles.

 

 1. Barcelona reinicia Barcelona (accions per recuperar l’activitat de forma ràpida i intensa després del desconfinament):

 

 • Compromís municipal per no incrementar la fiscalitat local en els propers tres anys.
 • Accelerar el tràmit i pagament de les subvencions a entitats i associacions, i establir nous programes de col·laboració.
 • Establir una línia d’ajuts directes a autònoms de la ciutat que han vist afectada la seva activitat durant la crisi sanitària.
 • Accelerar la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) a Barcelona com a punt únic i centralitzat d’ajuda i informació per empreses i autònoms sobre les ajudes i mesures econòmiques vigents.
 • Establir un fons per incentivar acords de revisió temporal dels lloguers d’establiments comercials i del teixit productiu, mentre no es recuperi plenament l’activitat.
 • Dur a terme una campanya de promoció del comerç local i de proximitat per conscienciar de la importància de poder reactivar l’economia local.
 • Facilitar al màxim les fires al carrer dels eixos comercials un cop s’aixequi el confinament i les directrius sanitàries ho permetin.
 • Accelerar la implantació de la tarifa plana fiscal per a particulars i empreses.
 • Retorn a la taxa de terrasses prèvia a l’aprovació de les ordenances fiscals.
 • Dissenyar noves campanyes de promoció turística destinades al públic local i de proximitat.
 • Elaborar un pla de suport econòmic directe a clubs i entitats esportives, així com a gestors d’equipaments esportius per garantir la liquiditat, viabilitat i supervivència del ric teixit esportiu de la ciutat. En aquest sentit, cal garantir el cobrament àgil de totes les subvencions i convenis de l’àmbit de l’esport i actuar l’Ajuntament com a avalador en els casos de necessitat de finançament.
 • Implementar mesures concretes de la mà dels actors de l’àmbit de l’esport de la ciutat per a reactivar de la demanda dels serveis que aquests ofereixen.
 • Pla d’acompanyament i suport especial i individualitzat als centres esportius municipals que han esdevingut Pavellons Salut per a la seva reobertura un cop passada la crisi i el desconfinament perquè segurament seran equipaments esportius que els costarà més recuperar la seva activitat ordinària, així com les altes d’abonats.
 • Facilitar al màxim les reprogramacions d’activitats culturals i l’accés a les mateixes un cop s’aixequi el confinament.
 • Passar de la subvenció de l’IBI per part de l’ICUB, a l’exempció total durant el tancament, i un període després de la recuperació.

 

 1. Barcelona reinventa Barcelona (accions per fer front als canvis de model de vida que provoca l’aparició del COVID19 mentre no siguem immunes o obtinguem una vacuna):

 

 • Concertació d’un pla transversal municipal per ajudar a l’adaptació dels models de negoci en col·laboració amb els sectors..
 • Crear un Pla d’Impuls al Teletreball, especialment en els sectors on actualment està menys desenvolupat, així com d’experiències virtuals en el sector serveis.
 • Destinar tota la maquinària d’empreses i instituts municipals com l’ICUB, IBE o Barcelona Activa per ajudar a l’adaptació dels models de negoci i activitat de les empreses i entitats de cada sector a la realitat post-confinament.
 • Impulsar un pla director de la logística de la darrera milla per generar sinèrgies amb mercats i eixos comercials mitjançant el ‘click and collect’.
 • Crear una plataforma de ciutat on-line per promoure la presència digital i l’e-commerce entre el comerç barceloní.
 • Permetre, allà on sigui possible, recuperar en l’espai públic l’aforament que per raons sanitàries de distanciament puguin perdre els restauradors a l’interior del local.
 • Aprovar línies especials d’ajuts a l’increment de programació i a la coproducció d’espectacles a nivell local, nacional i internacional.
 • Demanar a BCN Activa una política específica de suport a les empreses culturals.
 • Reprogramar les inversions previstes al PIM 2020-2023, deixant per més endavant les grans obres de ciutat, i així alliberar recursos.
 • Endarrerir l’aplicació del recàrrec en la taxa turística fins l’estiu del 2021.
 • Desplegar un pla d’emergència cultural que englobi institucions, tots els sectors afectats i les polítiques de públic.
 • Aprofitar sinèrgies i elaborar un Pla de lleure Barcelona estiu 2020 per infància i adolescència amb grups reduïts, aprofitant la diversitat d’equipaments de la ciutat i recursos municipals (biblioteques, centres cívics, espais esportius i culturals), amb la col·laboració de les entitats socials, i dinamitzi els sectors del lleure, la cultura i l’esport.
 • Dur a terme una campanya de promoció dels diferents sectors de la cultura per conscienciar de la importància del teixit cultural en la creació de riquesa, l’equilibri social i els valors col·lectius.
 • Prioritzar mesures urgents per a la reactivació de l’esport de base corregint i ampliant els criteris d’accés a les subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, dotant-les de més recursos amb la finalitat que cap infant i jove es quedi sense practicar esport per motius econòmics.
 • Fer que l’Ajuntament sigui el principal agent actiu per promoure la millor formació per a la reinserció i l’actualització professional, treballant plegats amb els gremis, sindicats, associacions empresarials i entitats i empreses del Tercer Sector Social.
 • Convertir Barcelona en un laboratori d’aplicacions urbanes per millorar la qualitat de vida, el progrés i la governança.

 Barcelona, 20 d’abril del 2020

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos