Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat presenta el tercer escrit que reclama l’expedient dels blocs de formigó en calçada i avisa que el silenci del Govern Colau l’aboca a la via judicial

La presidenta del Grup de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, registren un nou escrit a l’Ajuntament en que tornen a sol·licitar una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seguretat d’aquestes elements i que es retirin cautelarment o, almenys, es protegeixin amb un sistema de contenció de vehicles i de protecció per a motoristes

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha presentat un tercer escrit dirigit al Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni reclamant els lliurament de l’expedient i els informes tècnics que avalen la instal·lació dels blocs de formigó en calçada a les noves zones de vianants, i avisa que el seus silenci i inacció l’aboquen a la via judicial. La presidenta del Grup de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, registren un nou escrit a l’Ajuntament en que tornen a sol·licitar una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seguretat d’aquestes elements i que es retirin cautelarment o, almenys, es protegeixin amb un sistema de contenció de vehicles i de protecció per a motoristes

 

“Aquests blocs de formigó són un perill per a les persones, sobretot pels motoristes. Estem decidits a aconseguir la seva retirada, per via administrativa o, fins i tot, judicial”. Amb aquest missatge va tancar la regidora de JuntsxCat en l’àmbit de la Mobilitat, Francina Vila, el debat celebrat el passat 24 de juliol en el Ple de l’Ajuntament a partir d’un Prec dirigit a l’Alcaldessa Ada Colau amb el qual el grup de Junts demanava que “es retiri immediatament de totes les calçades de la ciutat de Barcelona el nou sistema de seguretat i abalisament rígid i inelàstic (blocs de formigó rectangulars) que ha implementat recentment i que en cas d’accident, compromet la seguretat dels usuaris de la via”. Vila feia així referència als blocs de formigó que l’Ajuntament ha col·locat als carrers de Rocafort, Consell de Cent i Girona per separar les calçades de les noves zones per a vianants i que considera que són un perill per a la integritat física dels usuaris de la via pública i, especialment pels motoristes, perquè en realitat són obstacles rígids i inelàstics que agreujaran els accidents que s’hi puguin produir en l‘entorn o provocar-los directament. No obstant, Colau va rebutjar amb vehemència el Prec i va adduir que continuaran com a Govern ampliant espai per als vianants i col·locant aquests elements per a protegir-los.

 

JuntsxCat va lamentar la negativa de l’Alcaldessa a retirar els blocs de formigó, i ja va avisar que la seva formació treballaria per forçar la seva retirada per via administrativa o, fins i tot, judicial. Així, el passat 5 d’agost, amb la signatura de la seva presidenta, Elsa Artadi, i de la regidora Francina Vila, el grup de JuntsxCat va registrar un Escrit a secretaria general de l’Ajuntament amb la voluntat d’iniciar formalment el procediment que ha de permetre forçar la revocació de la decisió del Govern de instal·lar els blocs de formigó.

 

En aquell escrit, JuntsxCat sol·licitava tres coses: a) poder accedir a l’expedient o expedients, en el cas que n’hi hagués més d’un, que han donat lloc a la instal·lació d’aquest nou sistema de seguretat i abalisament (blocs de formigó), en els carrers Rocafort, Consell de Cent i Girona, i tenir també còpia dels informes tècnics que justifiquen i avalen aquesta actuació; b) que es realitzi una auditoria independent que avaluï d’una manera imparcial, tècnica i arbitral la solució tècnica adoptada i que s’implementi un sistema de seguiment periòdic de l’accidentalitat dels trams i emeti veredictes sobre les avaluacions relatives a les condicions de seguretat dels diferents trams; i c) que fins que no es tinguin els resultats de l’auditoria sol·licitada es procedeixi, de manera cautelar, a la retirada immediata dels blocs de formigó rectangulars.

 

Un mes després, a primers de setembre, i davant la inacció i manca de resposta del Govern municipal a les sol·licituds del Grup de JuntsxCat, Elsa Artadi i Francina Vila van registrar un segon Escrit, en un nou pas en aquest procés administratiu i, si és el cas, judicial que en vol forçar la seva retirada. En el segon document, la presidenta del Grup de Junts per Catalunya i la portaveu adjunta, recorrien al Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Barcelona que empara els drets dels regidors en el control i fiscalització del Govern de la ciutat i que també regula el silenci administratiu, per donar per estimada la petició i reclamar que se’ls facilités de forma immediata els expedients sol·licitats. Artadi i Vila finalitzaven l’escrit reclamant, de nou, que es procedeixi a realitzar l’auditoria independent sol·licitada i la retirada cautelar immediata dels blocs de formigó rectangulars.

 

En aquest tercer escrit, Junts per Catalunya reclama la retirada dels blocs de formigó com a mesura provisional fins que es tanqui el procediment obert amb la seva demanda perquè així ho contempla com a opció la Llei de Procediment Administratiu, i perquè també es fonamenta en la protecció de l’interès públic, en considerar que els bloc de formigó suposen un perill greu per als usuaris de la via pública. Artadi i Vila també exposen que el Govern municipal té l’obligació de resoldre les peticions expressament efectuades pels grups municipals, o bé de forma favorable, o pel cas de la seva negació, expressant la justificació tècnica que porta a la seva desestimació, tenint en compte que el risc denunciat afecta directament la seguretat dels usuaris de la via pública.

 

“Ara, dos mesos i mig després del primer escrit, i quan el Govern municipal manté el seu silenci, no ens facilita els expedients que justifica els blocs de formigó, i no els toca dels seus lloc, presentem aquest tercer escrit, en el que ja avisem que serà el darrer acte administratiu, i, si no hi ha resposta, ens aboca a la via judicial, a la denúncia, i a buscar responsables”, ha dit Elsa Artadi.

 

Per tot plegat, “el Grup de Junts per Catalunya sol·licita que:

 

1) Es permeti l’accés als expedients incoats per a la implementació dels blocs de formigó (carrers Girona, Consell de Cent i Rocafort).

2) Es procedeixi a la realització d’una auditoria independent, en els termes sol·licitats en el nostre escrit de data 31.07.2020 o, en el seu cas, es fonamenti la desestimació d’aquesta mesura.

3) Es procedeixi a l’adopció de les mesures cautelars o provisionals sol·licitades (retirada immediata dels blocs de formigó o, subsidiàriament, es protegeixin aquests blocs amb un sistema de contenció de vehicles i de sistemes de protecció per a motoristes) mentre es procedeix a la incoació i tramitació d’aquest procediment, i en cas de negativa, es justifiqui la seva no adopció des d’un punt de vista de seguretat per als usuaris de la via pública.”

 

Barcelona, 14 d’octubre del 2020

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos