Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat impulsa una declaració unànime de l’Ajuntament per comprometre institucions públiques, sector privat i agents socials en la lluita contra la bretxa salarial home-dona

El Ple municipal de Barcelona aprova, coincidint amb la celebració el 22 de febrer del Dia Europeu per la Igualtat salarial entre homes i dones, una iniciativa que reclama una gran aliança social per tal d’aconseguir els objectius en matèria d’igualtat fixats per la Unió Europea i per l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament, que presideix Elsa Artadi, ha impulsat l’aprovació avui a l’Ajuntament d’una declaració institucional unànime per a comprometre les institucions públiques, el sector privat i els agents socials en la lluita contra la bretxa salarial home-dona. El Consell plenari municipal ha aprovat una iniciativa, coincidint amb la celebració el 22 de febrer del Dia Europeu per la Igualtat salarial entre homes i dones, una iniciativa que reclama una gran aliança social per tal d’aconseguir els objectius en matèria d’igualtat fixats per la Unió Europea i per l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

El grup municipal de JuntsxCat, de la ma de la regidora Francina Vila ha presentat una Declaració Institucional al Ple municipal d’avui divendres centrada en la denúncia de la bretxa salarial entre homes i dones que es reprodueix en la majoria dels àmbits de la nostra societat i que ha comptat finalment amb la signatura de tots els grups municipals.

 

En l’exposició de motius, la Declaració Institucional assenyala que:

 

“La Comissió Europea organitza cada any, el dia 22 de febrer, el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Dones i Homes denunciar  que les dones encara guanyen menys que els homes malgrat que el marc normatiu vigent reconeix el dret a la igualtat salarial i a la no discriminació retributiva entre dones i homes.

A nivell internacional, el Conveni 100 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), signat als anys 50, ja establia que els estats membres han d’aplicar les mesures adients per garantir l’aplicació del principi d’igualtat de remuneració per un treball d’igual valor i en l’àmbit europeu, aquest principi també queda recollit en l’article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Més recentment, destaquen les iniciatives europees com l’Estratègia europea per a la igualtat entre dones i homes 2010-2015 i el Compromís estratègic per a la igualtat entre dones i homes 2016-2019, que tenen entre els seus objectius la reducció de la bretxa de gènere tant en salaris com en pensions.

També l’Estatut dels treballadors disposa, en el seu article 28, l’obligació per part de l’empresari de pagar la mateixa remuneració per la prestació d’un treball d’igual valor sense que pugui produir-se cap discriminació per raó de sexe.

I a Catalunya comptem amb legislació pròpia, l’any 2015 es va aprovar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, amb l’objectiu d’establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Però la realitat és que a Catalunya la bretxa salarial continua sent del 23%. L’edat representa un factor més de desigualtat, ja que la bretxa s’agreuja a mida que les dones tenen més edat arribant al seu topall en dones de més de 55 anys on la diferència és del 29%.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, la bretxa salarial és lleugerament inferior, però igualment significativa: el salari mitjà de les dones barcelonines és un 21,2% inferior al dels homes.

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc dels plans d’igualtat, treballa per lluitar contra la bretxa salarial i també per afavorir que les dones puguin ocupar llocs de comandament, tradicionalment ocupat per homes.

Tot i així, segons assenyala l’Informe d’impacte de gènere del Pressupost Municipal pel 2020, la bretxa salarial de gènere del conjunt de l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials és del 15,9%.”

 

Per tot plegat i en la part executiva de la Declaració, l’Ajuntament de Barcelona, com a capital de Catalunya, acorda que:

 

Primer. Reiterar la implicació de l’Ajuntament de Barcelona en la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones en l’entorn laboral.

 

Segon. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona en l’assoliment dels objectius en matèria d’igualtat fixats per la Unió Europea i per l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 

Tercer. Expressar la necessitat de teixir grans aliances entre les institucions públiques, el sector privat i els agents socials per tal d’aconseguir una igualtat salarial plena entre homes i dones.

 

Quart. Comunicar la present Declaració a la Gerència Municipal, la Síndica de Greuges de Barcelona i al Consell Econòmic i Social de Barcelona per tal que puguin dur a terme el seguiment.

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos