Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat impulsa un pla d’inversió municipal a Sant Martí per afavorir l’economia, atreure empreses i crear ocupació de qualitat

Al Ple del Consell de Districte de Sant Martí del mes de juliol, el Govern Colau accepta un prec de Junts per Catalunya que el compromet a informar de quina ha estat la seva resposta social a la crisi que ha generat la Covid-19

El Govern Colau rebutja la proposta de JuntsxCat que reclamava que complís amb els seus compromisos i fes efectiu el pagament del 100% de l’import de les beques concedides a les famílies que hi tenien dret, en el termini habitual de cada any

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Sant Martí ha aconseguit aprovar una proposició que impulsa una pla d¡inversió municipal en aquest districte per afavorir l’economia, atreure empreses i crear ocupació de qualitat. Al Ple del Consell de Districte de Sant Martí d’aquest mes de juliol, el Govern municipal va acceptar un prec de Junts per Catalunya que el compromet a informar de quina ha estat la seva resposta social a la crisi que ha generat la Covid-19.

El grup de JuntsxCat a Sant Martí, de la mà dels seus consellers Maria Arenillas i Fernando Gómez, va aconseguir ahir dijous al Ple del districte la majoria del vots per aprovar una proposició que reclama impulsar un conjunt d’inversions de l’Ajuntament en infraestructures, serveis i equipaments que ajudaran al teixit productiu dels barris de Sant Martí fer front a la crisi econòmica i socials que ja ha començat a causa de l’emergència sanitària que ha provocat la irrupció de la Covid-19.

El conseller de JuntsxCat Fernando Gómez va defensar ahir que la incipient crisi social i econòmica generada per l’epidèmia del COVID-19, està ocasionant grans pèrdues en el sector serveis, com per exemple el turisme, i l’aturada d’inversions clau pel progrés de la nostra ciutat per les previsions de negoci negatives a curt termini. “Aquesta situació fa que moltes persones del districte de Sant Martí es trobin en una situació molt precària, i que s’aguditza especialment als barris de la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme que ja partien amb desavantatge”, ha dit el conseller de Junts, “i són precisament aquests zones les que més necessiten de l’aposta pública per reactivar l’economia”.

És per aquest motiu que el grup de JuntsxCat va aconseguir ahir aprovar una proposició, amb els vots favorables de tots els grups polítics, i l’abstenció dels del Govern, per la qual:

“El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda:

 1. Accelerar aquelles inversions públiques clau en infraestructures, serveis i equipaments al districte de Sant Martí que afavoreixin la dinamització econòmica dels nostres barris amb la instal·lació de noves empreses, l’obertura de nous comerços, i l’arribada de noves demandes de consum, amb l’objectiu de fixar unes bases per la creació d’ocupació de qualitat:
 • La construcció del nou pont del Carrer Santander i la reurbanització del polígon de la Verneda, a la Verneda i la Pau.
 • La construcció del nou equipament situat a l’antic cinema Pere IV, la reurbanització del Carrer d’Alfons el Magnànim, i l’obertura del Carrer de Veneçuela, al Besòs i el Maresme.
 • Re-urbanització del carrer Perú fent-lo una via amable, de connexió entre Glòries i el Besòs/Maresme. Integrant dins aquesta re-urbanització el projecte de Can Ricart i el carrer Bolívia.
 • Recuperació de la Masia de Can Miralletes i el seu parc com equipament i zona de gaudi pels veïns.
 • Realització del projecte del passeig del Front Marítim.
 1. Per aconseguir el seu finançament sense perjudicar altres inversions ja previstes, reclamar a l’estat espanyol poder fer ús del superàvit obtingut per l’Ajuntament durant els darrers anys, actualment limitat per la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).”

D’altra banda, el Govern municipal a Sant Martí va acceptar el Prec de Junts per Catalunya, defensat pel conseller municipal Fernando Gómez, que feia referència a la greu emergència social que ha provocat la pandèmia per la Covid-19 i que ha afectat a moltes famílies, també a Sant Martí. Les entitats del tercer sector social del districte han realitzat una tasca ingent per donar resposta a la demanda creixent de la ciutadania, i així, han sorgit nombroses iniciatives comunitàries d’ajuda, cura, acompanyament i suport veïnal a tots els barris de Sant Martí. Però a parer de Gómez, també cal que coneguem l’acció de l’Ajuntament així com l’abast de tots aquests serveis i iniciatives comunitàries i valorar el seu grau de cobertura i complementarietat, així com de poder reforçar i millorar tot allò que sigui necessari d’ara en endavant.

D’aquesta manera, el Govern municipal a Sant Martí va acceptar el Prec de JuntsxCat i presentarà, en el termini màxim d’un mes, un informe als Grups municipals on es detalli, a nivell de districte i desglossades per barri, com a mínim la següent informació:

 1. El nombre de targetes de les beques menjador que estaven adjudicades al districte de Sant Martí, quantes s’han repartit i en el cas, si n’hi hagués, de les que no s’han pogut repartir, els motius pels quals no s’ha fet.

 

 1. Nombre de persones ateses al servei d’àpats, tant de recollida presencial o distribució a domicili, des de l’administració, el tercer sector, i les xarxes de suport veïnal, i en cas que s’hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motiu.

 

 1. Evolució del nombre de persones ateses als centres de serveis socials, amb distinció de les que hi assistien per primera vegada i si s’han produït derivacions a entitats del tercer sector o xarxes veïnals, i en cas que s’hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motius.

 

 1. Detall de les ajudes d’emergències que s’han atorgat a les famílies, i en cas que s’hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motiu.

 

 1. Relació d’ajuts extraordinaris al tercer sector i xarxes de suport veïnal que han estat donant servei, quin ha estat el mecanisme de coordinació i la freqüència, i en cas que s’hagi rebutjat sol·licituds, detallar el motiu.

 

Per contra, el Govern del districte va rebutjar el Prec de JuntsxCat, defensat per la consellera-portaveu a Sant Martí, Maria Arenillas, que proposava donar una resposta favorable als gestors dels clubs esportius de la ciutat i que l’Ajuntament complís amb els seus compromisos adquirits, fent efectiu el pagament del 100% de l’import de les beques concedides a les famílies que hi tenien dret, en el termini habitual de cada any.

Com va explicar Maria Arenillas, diversos gestors i clubs esportius de Sant Martí, seguint els acords presos amb l’Ajuntament de Barcelona, van fer al mes de febrer passat la devolució dels imports de les beques concedides a les famílies per a la pràctica de l’esport, sobre el 100% de l’import concedit. En cap moment l’Ajuntament els va notificar que no s’hagués de fer la devolució del 100%, com està estipulat i cada any es fa,segons normes establertes.

Ara, segons ha comunicat el regidor del Districte de Sant Martí, i també regidor d’Esports, David Escudé, el pagament de l’Ajuntament per aquestes beques només contemplarà el 75% de l’import, justificant-se en que no s’ha pogut completar tota la temporada d’activitat a conseqüència de al Covid-19. Arenillas va recordar que el decret d’estat d’alarma per l’emergència sanitària va ser posterior al termini acordat per a la devolució a les famílies; i ara tan els gestors de concessionàries municipals com els clubs ja han patit uns greuges molt importants en haver-se vist obligats a aturar les activitats.

 

Barcelona, 10 de juliol del 2020

Darreres notícies

Junts exigeix al Govern Colau-Collboni que actuï per eradicar les plagues de rates que pateixen nombrosos espais públics de l’Eixample

El regidor de grup de Junts per Catalunya, Joan Rodríguez, reclama a l’executiu un augment de recursos per …

Més informació

Junts impulsa una declaració institucional de l’Ajuntament en reconeixement a la tasca de les entitats socials de la ciutat que donen resposta al sensellarisme

El Consell Plenari Municipal acorda per unanimitat una iniciativa que reivindica la feina de la Xarxa d’Atenció a …

Més informació

Junts arrenca el Govern Colau el compromís d’aprovar el Pla de la Moto pendent per treballar sobre seguretat, estacionament, electrificació i vehicle compartit

Al Ple de novembre, el grup de Junts també aconsegueix que l’Alcaldessa accepti arremangar-se i reclamar a AENA …

Més informació

Segueix-nos