Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat impulsa l’acord unànime a Barcelona per incloure un ‘test de pimes’ en l’avaluació de l’impacte d’ordenances i reglaments abans d’aprovar-los

La presidenta del Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament, Elsa Artadi, ha defensat a la Comissió d’Economia i Hisenda una proposició que reclama seguir les recomanacions de la Comissió Europea i garantir la igualtat de condicions de microempreses, petites i mitjanes empreses a l’hora de competir amb les grans corporacions

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha impulsat avui un acord unànime a l’Ajuntament per incloure un ‘test de pime’s’ en l’avaluació de l’impacte d’ordenances i reglaments abans d’aprovar-los. La presidenta del Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament, Elsa Artadi, ha defensat a la Comissió d’Economia i Hisenda una proposició que reclama seguir les recomanacions de la Comissió Europea i garantir la igualtat de condicions de microempreses, petites i mitjanes empreses a l’hora de competir amb les grans corporacions.

La cap del grup de JuntsxCat, Elsa Artadi, ha portat a debat avui a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament la necessitat de treballar “per afavorir les Pimes i microempreses que són, sense cap mena de dubte, un dels motors de l’activitat econòmica de Barcelona, i cal que els que som reguladors siguem sensibles a aquesta configuració del teixit productiu de la nostra ciutat”. “Barcelona és una ciutat de pimes i, sobretot, de microempreses, fins al punt que representen el 99% del teixit productiu existent a la capital del país”, ha dit Artadi, que també ha assenyalat que “correspon a les administracions treballar per garantir la igualtat de condicions a l’hora de competir de les empreses petites amb les més grans i a Barcelona no està sent així; i allà on tenim incidència ho hauríem de vetllar”.

Com a ha explicat la cap del Grup de JuntsxCat, els costos derivats d’aplicar les diferents normatives incrementen les diferències de productivitat i competitivitat entre les empreses en funció de la seva dimensió. Segons la Comissió Europea, de mitjana, si una empresa gran es gasta 1 euro per empleat en donar compliment a un requisit normatiu, una empresa mitjana se n’ha de gastar 4 i una empresa petita se n’arriba a gastar fins a 10. És per aquest motiu que des de la Comissió Europea, atès la importància de millorar i simplificar el marc normatiu per a les pimes, s’impulsa des de l’any 2008 la “Small Business Act”, l’anomenada “Llei de la petita empresa”. Un dels objectius centrals d’aquesta iniciativa és introduir el principi “pensar primer a petita escala”, per tal que els interessos de les pimes es prenguin en consideració en l’elaboració de la normativa.

Així, la Comissió es compromet, i convida els estats membres, a avaluar l’impacte de totes les iniciatives normatives sobre les pimes mitjançant una prova específica, habitualment anomenada ‘Test de pimes’, i a tenir en compte els resultats de l’avaluació en el disseny de les propostes de normes i lleis. “És el que la Generalitat de Catalunya ja fa des de 2014 i que ara volem que també faci l’Ajuntament de Barcelona”, ha dit Artadi

El Test de Pimes s’ha d’integrar en la memòria d’avaluació de qualsevol proposta normativa, sempre que tingui incidència sobre l’activitat econòmica, i els seus objectius són:

  • Facilitar la presa en consideració de les peculiaritats de les pimes i, en especial de les més petites, en l’avaluació dels projectes normatius.
  • La valoració (sempre que sigui possible) de mesures alternatives que simplifiquin, flexibilitzin o adaptin el marc normatiu a les seves especificitats.
  • Impulsar la participació activa d’aquestes empreses en l’elaboració de les normes que les afecten.

Com ha indicat Elsa Artadi, a l’Ajuntament de Barcelona no es duu a terme cap avaluació d’aquest tipus, tot i que les “Directrius per a l’elaboració de les normes municipals” així ho permeten. Ara sí es preveuen memòries d’avaluació de l’impacte normatiu en temes com l’impacte de gènere o l’impacte econòmic i social, però res específic sobre ,’impacte en la competitivitat de les pimes.

És per aquest motiu que el grup de JuntsxCat ha presentat una proposició que finalment ha estat aprovada per unanimitat i que acorda instar al Govern municipal a:

a. Incloure de manera explícita a la Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu l’efecte sobre la competitivitat de les microempreses i pimes de les ordenances i els reglaments.

b. Incloure a la Memòria d’avaluació de l’impacte normatiu el càlcul de les càrregues administratives i el seu impacte com a conseqüència de noves ordenances i reglaments.

c. Introduir un “Test de pimes” seguint les recomanacions de la Comissió Europea que avaluï l’impacte de les iniciatives normatives (ordenances i reglaments) sobre les pimes. S’haurà d’adjuntar a totes les ordenances i reglaments que tinguin incidència directa o indirecta en l’activitat econòmica, i haurà d’incloure: la identificació de la població d’empreses afectades, consulta al sector afectat, mesurament de l’impacte sobre les pimes i les mesures a adoptar per mitigar l’impacte quan aquest sigui desproporcionat sobre les pimes.

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos