Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

JuntsxCat impulsa la creació d’un grup de treball a l’Ajuntament per consensuar mesures que posin fi a la xacra de les ocupacions delictives

El portaveu del Grup municipal de Junts per Catalunya, Jordi Martí, reclama solucions de consens en el marc de la defensa del drets a l’habitatge digne i també a la propietat, superant posicions de permissivitat del Govern actual i les incongruències de la legislació aplicable

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha impulsat avui la creació d’un grup de treball a l’Ajuntament per consensuar mesures que posin fi a la xacra de les ocupacions delictives. El portaveu del Grup municipal de Junts per Catalunya, Jordi Martí, reclama solucions de consens en el marc de la defensa del drets a l’habitatge digne i també a la propietat, superant posicions de permissivitat del Govern actual i les incongruències de la legislació aplicable.

 

El ple del Consell Municipal de Barcelona ha aprovat avui una Proposició del Grup de Junts per Catalunya, transaccionada amb els grups del Govern, i en atenció al fet que l’ocupació d’immobles per part de màfies organitzades a Barcelona i Catalunya ha passat de ser un conflicte ocasional a representar un problema complex i en creixement, que requereix un tractament específic en funció de les diferents tipologies d’ocupacions, pel qual s’acorda:

 

“La creació d’un grup de treball integrat per representants les diferents àrees municipals afectades, grups municipals i persones expertes per abordar  diferents vies per posar fi a la pràctica d’ocupacions  per part d’organitzacions il·lícites, així com les ocupacions que generen greus problemes de convivència, d’acord amb els paràmetres següents:

 

  1. Objecte del grup de treball: procedir a la diagnosi de la situació actual a la ciutat de Barcelona i determinar les accions a realitzar per posar fi a la problemàtica social derivada d’aquest tipus d’ocupacions.

 

  1. Composició: el grup de treball  serà presidit  per un regidor de govern  (art. 39 ROM) i estarà integrat  pels equips tècnics de les diferents àrees afectades i els grups municipals. Es podrà convidar persones expertes i entitats socials i veïnals.

 

  1. Règim de funcionament: el grup de treball es reunirà mensualment fins a un màxim de tres sessions, prendrà els acords per majoria ponderada i podrà requerir la presencia de les persones que consideri adients per al compliment de la seva comesa.

 

  1. El grup de treball finalitzarà amb l’elaboració d’un informe que es presentarà al plenari del Consell Municipal per al seu debat i, en tot cas, en un termini màxim de 4 mesos.”

 

A parer del portaveu de JuntsxCat, Jordi Martí, ha justificat la proposició debatuda al Plenari “per la necessitat de debatre i trobar solucions a una de les qüestions que més alarma social provoca a la ciutat i al país sencer, i que no és altre que el fenomen de les ocupacions i, en especial, les delictives”. Ds de JuntxCat, “tenim la voluntat de canalitzar la preocupació i angoixa de milers de barcelonins i famílies víctimes d’ocupacions delictives. Hem de ser la seva veu i trobar solucions que acabin amb aquesta xacra”, ha dit Martí.

 

Pel portaveu de JuntsxCat, “els veïns afectats demanen una defensa i un acompanyament, i hauríem de ser tots conscients d’això. Ens neguem a acceptar debats prefabricats d’alguns partits i tertulians, mal informats, que afirmen que el problema de les ocupacions s’exagera per beneficiar alguns obscurs interessos, que parlen de campanyes mediàtiques orquestrades, però el cert és que el problema és greu i existeix, i s’ha agreujat, en part, per la permissivitat del govern municipal actual i la feblesa i les incongruències de bona part de la legislació aplicable. I la suma d’aquests dos factors ha contribuït en què l’efecte crida agreugi el problema”.

 

El regidor Martí ha explicat que amb el text inicial, “demanàvem una Comissió d’estudi, però l’hem transaccionat amb el Govern, i es transforma en un grup de treball amb els mateixos objectius, però potser menys força política”. “Hi ha diferents ocupacions que necessiten diferents respostes dels poders públics. Cal ser curosos i atents amb les anomenades ocupacions socials, davant les quals les administracions públiques han de donar solucions ràpides i efectives, i això no està passant, cosa que és responsabilitat del govern Colau, malgrat les seves promeses”.

 

“Cal defensar el dret a un habitatge digne i, en paral·lel, també el dret a la propietat, en especial, dels petit propietaris”, ha exposat Jordi Martí, que creu que “aquest és un fenomen complex, que requereix acció coordinada de tota la societat. Alguns poders públics i privats han començat a moure  peces, com el Col·legi d’Advocats de Barcelona o la recent instrucció de la fiscalia de l’Estat”. “Creiem que cal ser contundents contra les ocupacions delictives que s’han generalitzar en mans de màfies que gairebé sempre s’aprofiten de persones i famílies vulnerables, vivint a costa de l’extorsió d’aquesta gent que no tenen prou recursos. L’Ajuntament ha de tenir un espai per debatre propostes perquè surtin solucions que ajudin acabar amb aquesta xacra”, ha conclòs Jordi Martí.

 

Barcelona, 23 de setembre del 2020

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos