Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts reclama en les seves al•legacions un Pressupost pel 2021 que en la lluita contra la pandèmia “ajudi a aixecar persianes i no només a aixecar carrers”

El Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament presenta 42 esmenes, i 109 propostes d’inversió territorial als districtes, al projecte de pressupost per l’any que ve del Govern Colau-Collboni i que tenen com a objectiu prioritari ajudar famílies i empreses a superar la greu crisi econòmica i social que ha provocat la irrupció de la Covid-19

 

El Grup de Junts per Catalunya a Barcelona, que presideix Elsa Artadi, ha reclamat en les seves al·legacions un Pressupost pel 2021 que en la lluita contra la pandèmia “ajudi a aixecar persianes i no només a aixecar carrers”. El Grup de Junts ha presentat fins a 42 esmenes, i 109 propostes d’inversió territorial als districtes, al projecte de pressupost per l’any que ve del Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni que tenen com a objectiu prioritari ajudar famílies i empreses a superar la greu crisi econòmica i social que ha provocat la irrupció de la Covid-19.

 

En l’escrit d’al·legacions que aquest setmana ha registrat a l’Ajuntament, i com a consideracions generals, la presidenta del Grup municipals de Junts, Elsa Artadi, recorda que aquest any 2020 “ha estat el primer any, després de molts, en què la ciutat de Barcelona ha tingut un pressupost municipal ordinàriament votat per una majoria de regidors i regidores en el seu Consell Plenari”, després d’exercicis de pròrrogues, modificacions de crèdits successives o aprovacions per un procediment tant extraordinari i excepcional com el de la qüestió de confiança, en que els comptes reben llum verda després de que l’alcaldessa perdi precisament aquesta confiança. “EI pressupost de 2020 va ser possible gràcies a la necessitat de suports que tenia el govern municipal d’Ada Colau i Jaume Collboni, però sobretot, a l’exercici de responsabilitat realitzat per grups municipals que, sense formar part del govern, vam negociar i pactar els comptes” exposa Artadi.

 

L’any 2020, però, serà recordat com l’any de la Covid-19. Una pandèmia global que va irrompre de cop a partir del mes de març, que ha ocasionat una greu crisi sanitària i també econòmica i social. “Les greus afectacions que estan impactant en la nostra societat haurien estat impensables només un any enrere. A dia d’avui, som més a prop de superar la pandèmia, però els seus efectes sobre les nostres vides i la nostra economia encara duraran molt”.

 

“Quan ja es comença a parlar d’una tercera onada, les administracions han de vetllar perquè ningú quedi enrere”, explica la regidora de Junts. El govern municipal ha presentat un projecte de Pressupost pel 2021 expansiu, de 3.221 milions d’euros. “A priori és una bona notícia”, ha dit Artadi, “i coincideixi amb les propostes que hem vingut realitzant des de Junts per Catalunya”.

 

“Al mes de maig ja vam demanar que fos l’Ajuntament qui s’endeutés l’any 21, per tal d’evitar que ho haguessin de fer les famílies i el teixit econòmic de la nostra ciutat”, exposa la cap del Grup de Junts, que alerta també que “de res serveix fer un pressupost expansiu si no es gestiona amb eficiència i els diners no van allà on són més necessaris”. “Hem de vetllar per gastar els diners en allò que optimitzi el seu impacte positiu en l’economia de la ciutat, i no només en inversió en pedra, que seria una greu equivocació. Es tracta d’ajudar a aixecar persianes, i no pas aixecar carrers”, assegura Elsa Artadi.

 

Junts per Catalunya va ser un dels grups municipals que va votar a favor del pressupost de 2020, “malgrat que tenim un model de ciutat i de govern molt diferent a l’actual de Comuns i PSC, però avantposem l’interès de la ciutat i, per tant, de les barcelonines i els barcelonins, per sobre de qualsevol altre interès, i estem oberts a negociar de nou els pressupostos de 2021, però correspon al Govern municipal demostrar que està disposat a moure’s i acceptar les nostres propostes”, ha conclòs Artadi

 

El Grup de Junts ha estructurat les seves al·legacions en cinc grans eixos de prioritats:

 1. Reactivar, reiniciar i reinventar l’economia de Barcelona. (12 propostes)
 2. Rescatar la ciutadania, posant les persones al centre de tot. (13 propostes)
 3. Avançar cap a la ciutat dels cinc zeros (zero energia contaminant, zero emissions per la mobilitat, zero emissions dels edificis, zero residus i zero malbaratament de l’aigua). (7 propostes)
 4. Preservar l’esport i la cultura com a font de Salut. (10 propostes)
 5. Augmentar la inversió als districtes en equipaments, espai públic, neteja, il·luminació i seguretat. (109 projectes)

 

Resum Al·legacions

Reactivar, reiniciar i reinventar l’economia de Barcelona 

 • Línia de subvenció pels interessos de l’ajornament d’impostos: Sol·licitem que es doti pressupostàriament amb l’import suficient una línia d’ajuts en forma de subvenció pels interessos i constitució de garanties per ajornar impostos i taxes i possibilitar així el pagament a termini, sense interessos, durant els propers 2 anys.
 • Fons per la incentivació de la compra en el comerç local: Sol·licitem que es doti pressupostàriament una partida de 30 milions d’euros (destinada al petit comerç i la restauració) per iniciar una campanya que tingui per objectiu bonificar amb xecs regals aquells ciutadans empadronats a Barcelona que consumeixin als comerços de proximitat adherits a la mateixa.
 • Fons per desplegar la Llei dels APEU a Barcelona: El Parlament de Catalunya aprovarà el proper 17 de desembre la Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). És ara responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona materialitzar i fer realitat aquest nou instrument a la nostra ciutat que permeti mobilitzar esforços per augmentar la competitivitat, gestionar externalitats i promoure una ciutat compacta. Cal doncs donar-lo a conèixer entre els titulars de les activitats econòmiques i associacions empresarials, i estimular la iniciativa per a la constitució de l’APEU a través de l’acompanyament i els suport públic. Sol·licitem crear un Fons destinat a dur a terme les accions necessàries per desplegat la Llei dels APEU a Barcelona.
 • Fons per re capitalitzar les petites i mitjanes empreses: Crear un fons amb l’objectiu de reforçar la solvència de les petites i mitjanes empreses de la ciutat a través de la seva re capitalització.
 • Campanya de Turisme: Dotar una partida de recursos suficients per dissenyar i implementar una campanya potent de turisme que ens posicioni en els mercats internacionals.
 • Gestió de llicències: Sol·licitem que es doti pressupostàriament una partida amb els recursos necessaris per reforçar i reorganitzar amb recursos personals i materials tota la gestió de llicències en l’àmbit municipal.

 

Rescatar la ciutadania, posant les persones al centre de tot

 • Línia d’ajuts i subvencions per al pagament de l’IBI: Sol·licitem que es doti pressupostàriament amb 6 milions d’euros una partida d’ajuts al pagament de l’IBI per a persones amb dificultats econòmiques, i es comuniqui aquest ajut amb l’objectiu que s’acollin el major nombre de persones que el necessitin.
 • Renda infància per a famílies amb fills de 0 a 16 anys: Sol·licitem que es doti pressupostàriament l’import suficient per donar resposta al compromís acceptat pel Govern Municipal per convocar la renda infància durant del primer trimestre de l’any 2021, i que el pressupost de l‘Institut Municipal de Serveis Socials per 2021 ara no contempla.
 • Tarificació social de les Escoles Bressol Municipals: Sol·licitem que es doti pressupostàriament l’import suficient per tal de modificar la tarifació social de les Escoles Bressol, amb els següents canvis: a) Incorporar la possibilitat d’actualitzar la quota de l’any en curs en tots els supòsits de canvi de la situació socioeconòmica familiar (el càlcul per acollir-se a ajuts i bonificacions no es pot fer en base a la renda de l’any 2019, sinó en base a dades més actuals, atès que la pandèmia ha posat moltes famílies en situació molt greu); b) Que la quota mínima per a les famílies que disposin d’un nivell de renda del tram inferior (segons la taula de tarifació social de les escoles bressol) sigui de 20 euros, podent arribar a quota 0, en funció de la realitat socioeconòmica de la família i sempre amb informe dels serveis socials que així ho acreditin; i c) Revisar la tarifació pel que fa als trams 8 i 9, que corresponen a famílies de classe mitjana, i que també estan patint les repercussions econòmiques de la crisi de la covid-19.
 • Formació d’adults: Sol·licitem incrementar la partida destinada a la formació d’adults a 5 milions d’euros.
 • Projecte Concilia: Sol·licitem que es doti pressupostàriament l’import suficient per tal d’ofertar el projecte Concilia a tots els barris de la ciutat que tenen una renda familiar disponible igual o inferior a la mitja de ciutat.
 • Consolidar la línia dajuts del Programa “La meva llar”: Sol·licitem que es doti pressupostàriament una partida amb l’import suficient per tal de poder convocar els ajuts del programa “La meva llar” durant l’exercici 2021.
 • Per un lleure sense barreres: Sol·licitem que es doti pressupostàriament una partida amb l’import suficient -i un mínim de 5 milions d’euros – per avançar en l’adequació de les àrees de joc infantil i fer-les accessibles.

 

Avançar cap a la ciutat dels cinc zeros (zero energia contaminant, zero emissions per la mobilitat, zero emissions dels edificis, zero residus i zero malbaratament de l’aigua)

 • Ajudes directes a la rehabilitació: Doblar el pressupost de les ajudes directes a la rehabilitació destinats a tots els barris amb l’objectiu promoure una “onada” de rehabilitació que mobilitzi capital privat i un efecte multiplicador sobre el PIB i sobretot sobre l’ocupació i el manteniment de Pimes -en aquest sentit cal recordar el compromís consignat al pressupost 2020 que no ha estat executat-.
 • Rehabilitació energètica dels edificis: Amb l’objectiu que tota renovació d’edificis inclogui en el projecte el vector energètic, reducció d’emissions i la petjada ecològica, proposem una línia de subvencions de fins a 20 milions d’euros.
 • Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica de vehicles durant l’any 2021: Crear una partida de 10 milions d’euros per a la instal·lació de, com a mínim, 250 punts de recàrrega elèctrica de vehicles.
 • Pla d’aparcaments: Sol·licitem que es doti pressupostàriament l’import suficient per crear i posar en funcionament una aplicació (APP) global que reculli la disponibilitat de totes les places d’aparcament de la ciutat, públiques, privades, en subsòl o superfície i que permeti aplicar una tarificació en base a les emissions contaminants del vehicle.

 

Preservar l’esport i la cultura com a font de Salut

 • Suport a la pràctica esportiva: Sol·licitem que es doti pressupostàriament una partida amb l’import suficient per crear una línia de subvencions i ajuts a la ciutadania per utilitzar els equipaments esportius, bonificant preus a les persones que han estat objecte d’ERTO, estan a l’atur o han vist minvats els seus recursos de manera important; i crear un programa per instaurar la Recepta esportiva com a eina de connexió entre esport i salut, especialment necessària en aquests moments que comptem amb molts ciutadans que han patit directament la pandèmia, o que han de millorar els seus hàbits saludables.
 • Suport als gestors i entitats esportives: Sol·licitem crear una línia de subvenció de fins a 3 milions d’euros pels gestors d’instal·lacions esportives, afectats per les restriccions de la COVID; i incrementar en 1 milió d’euros la subvenció per activitats a clubs sense ànim de lucre.
 • Campanya de vacunació: Sol·licitem que s’inclogui una dotació pressupostària suficient per dur a terme una campanya general a equipaments, centres d’atenció primària i escoles sobre la importància de vacunar-se contra la COVID i, també, de vacunar els nens contra les diferents malalties.
 • Pla de xoc per recuperar i revitalitzar el teixit cultural: Sol·licitem que es creï una dotació pressupostària de 20 milions d’euros per a finançar un pla de xoc per recuperar i revitalitzar el teixit cultural de la ciutat.
 • Prestigiem l’ús de la nostra llengua: Sol·licitem que les partides destinades a Normalització Lingüística siguin les mateixes de l’any 2020, i a més es complementin amb 200.000 euros per donar compliment a l’acord assolit amb l’equip de Govern per fer una diagnosi de l’estat del català, i promoure el seu ús i prestigi social.

 

Propostes de districte

El Grup de Junts per Catalunya troba a faltar algunes actuacions de districte en les partides definides en l’expedient del Pressupost BCN’21, i constata que la gran majoria dels 10 districtes de Barcelona tenen un elevat dèficit d’inversió en equipaments municipals.

Per aquest motiu, demana que s’inclogui dotació pressupostària per a fins a 109 projectes repartits per tots 10 districtes, tot i tenir en consideració que algunes d’elles han de ser imports on es contempli la plurianualitat.

 

Barcelona, 18 de desembre de 2020

Darreres notícies

Junts exigeix al Govern Colau-Collboni que actuï per eradicar les plagues de rates que pateixen nombrosos espais públics de l’Eixample

El regidor de grup de Junts per Catalunya, Joan Rodríguez, reclama a l’executiu un augment de recursos per …

Més informació

Junts impulsa una declaració institucional de l’Ajuntament en reconeixement a la tasca de les entitats socials de la ciutat que donen resposta al sensellarisme

El Consell Plenari Municipal acorda per unanimitat una iniciativa que reivindica la feina de la Xarxa d’Atenció a …

Més informació

Junts arrenca el Govern Colau el compromís d’aprovar el Pla de la Moto pendent per treballar sobre seguretat, estacionament, electrificació i vehicle compartit

Al Ple de novembre, el grup de Junts també aconsegueix que l’Alcaldessa accepti arremangar-se i reclamar a AENA …

Més informació

Segueix-nos