Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts reclama al Govern Colau un pla de suport als bars i altres espais que programen concerts i altres esdeveniments culturals

El portaveu del Grup de Junts per Catalunya, Jordi Martí Galbis, presenta les iniciatives que la formació defensarà a les Comissions d’aquesta setmana i on destaca també la demanda d’un pla concret d’implantació d’electrolineres a tota la ciutat, l’impuls a la justícia de proximitat i una avaluació dels retards en les inversions de l’Estat que afecten Barcelona   

 

El Grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona reclamarà demà al Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni la posada en marxa d’un pla de suport als bars i altres espais que programen concerts i altres esdeveniments culturals. El portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Jordi Martí Galbis, ha presentat les iniciatives que la formació defensarà a les Comissions d’aquesta setmana i on destaca també la demanda d’un pla concret d’implantació d’electrolineres a tota la ciutat, l’impuls a la justícia de proximitat i una avaluació dels retards en les inversions de l’Estat que afecten Barcelona.

 

El portaveu de Junts, Jordi Martí Galbis, ha presentat aquest matí en el transcurs d’una roda de premsa les iniciatives, proposicions, precs i preguntes, que els regidors i regidores de Junts a la capital defensaran a les comissions de plenari d’aquest mes de juny i que es celebren demà dimarts i dimecres.

 

A la Comissió de Drets Socials de demà al matí, el nou regidor del Grup de Junts a l’Ajuntament, Joan Rodríguez, debuta defensant una Proposició que reclama al Govern municipal que elabori i posi en marxa per a just després de l’estiu, al mes de setembre un pla de suport als espais de cultura viva, “que no són altra cosa que els petits bars, llibreries, galeries d’art i altres locals i clubs de la ciutat que combinen la seva activitat amb l’oferta d’una programació cultural pròpia, com concerts, cicles cultures, xerrades…”, ha dit Martí Galbis. “Des de Junts creiem que l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 ha estat especialment greu en sectors com el de la cultura, provocant una crisi de públic que ha posat i posa encara en risc la continuïtat de molts equipaments i espais culturals, especialment els de petit format”, ha dit el portaveu del grup.

 

És per això que Junts defensarà en aquesta proposició un pla de suport que inclogui:

 

“1. La creació d’una línia de subvencions específica i exclusiva per a Espais de Cultura Viva destinada a promoure la programació de creadors emergents establerts a Barcelona, per tal d’afavorir que aquests espais esdevinguin una plataforma de llançament d’artistes novells de la ciutat, en tots els camps, així com vivers de cultura de proximitat i comunitats artístiques amb voluntat professionalitzadora.

  1. La continuïtat de les subvencions destinades al condicionament i millora de les instal•lacions dels Espais de Cultura Viva tot millorant-ne la difusió, per garantir que aquells locals que vulguin acollir-s’hi puguin dur a terme les obres d’adequació dels seus espais, en especial pel que fa al condicionament musical.
  2. La implicació directa de l’Ajuntament de Barcelona en la difusió de les programacions dels Espais de Cultura Viva de la ciutat, per tal de donar-les a conèixer al públic com a espais de cultura de proximitat i de qualitat.
  3. I la creació d’una línia específica d’ajuts per cobrir les despeses de lloguer dels Espais de Cultura Viva que estiguin en actiu i amb la llicència reglamentària, per tal de facilitar-ne la seva viabilitat econòmica atès el bé cultural que promouen a la ciutat de Barcelona.”

 

A l’estiu, Joc infantils amb ombra

 

A la mateixa Comissió de Drets Socials, Jordi Martí Galbis ha avançat que la presidenta del grup, Neus Munté, defensarà un Prec que reclama al Govern d’Ada Colaui Jaume Collboni “que la Regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans vetlli per garantir que aquest estiu cada barri de la ciutat comptarà amb un espai de joc infantil cobert o amb ombra i que, per tant, es pugui fer servir durant totes les hores de sol per part dels infants de la ciutat”.

 

Aquesta setmana es fixaran a Barcelona màxims de temperatura absolutament excepcionals pels dies de juny en que estem. Cada vegada els mesos de calor arriben abans i les onades de calor són de més intensitat. Segons els darrers estudis sobre el canvi climàtic, de mitjana els últims anys en el conjunt del continent europeu hi ha hagut unes 200 hores més de sol de les que hi havia durant la dècada dels vuitanta. Avui a Barcelona, la major part d’àrees de joc infantil de la nostra ciutat no tenen les estructures de joc en zones amb ombra, fet que dificulta poder jugar la major part d’hores del dia, sigui degut a les altes temperatures, o pel risc de cremar-se amb el propi material de joc. Tenim àrees de joc a la nostra ciutat on a l’estiu no es pot jugar fins passades les 18 h de la tarda, en el millor dels casos. A diversos municipis del país s’estan instal•lant tendals o d’altres estructures per poder garantir espais d’ombra a les àrees de joc infantil.

 

“A Barcelona hi ha 600 àrees de joc infantil distribuïdes en els 73 barris de la ciutat, cada barri en disposa com a mínim d’una. Creiem que l’Ajuntament ha de fer l’esforç de col·locar ombra en almenys una de les àrees de joc infantil a cada barri”, ha dit Martí Galbis.

 

El portaveu del grup de Junts a explicat també que el grup ha sol·licitat a la comissió de demà al matí una Compareixença del Govern “per tal d’explicar quines millores s’han assolit en el que portem de mandat en atenció a persones sense llar i quines es pensen fer en el temps que resta fins a maig de l’any que ve”. El darrer informe de l’entitat Arrels quantifica en un mínim de 4.737 les persones en situació de sensellarisme a Barcelona, una xifra que va creixent any rere any. Just aquesta setmana, Arrels surt de nou al carrer amb els seus voluntaris per a fer l’informe corresponent a aquest 2022. “La situació és molt dolenta. Estem molt pitjor que fa 7 anys, quan va arribar Ada Colau a l’Alcaldia. Volem saber com enfronta el Govern aquesta situació”, ha exposat Jordi Martí.

 

A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de demà a la tarda, la portaveu adjunta del grup, Francina Vila, defensarà una proposició dedicada a la mobilitat elèctrica a Barcelona. Avui a la capital catalana, el manteniment per part del Govern municipal de la suspensió per a l’atorgament de les llicències per a la instal·lació o l’ampliació d’instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles no afavoreix la transició cap a l’electrificació de la flota privada de vehicles. Com ha recordat Martí, “un dels objectius del Pla de benzineres és planificar la implantació d’instal·lacions de subministrament a la ciutat d’acord  amb els objectius de  mobilitat establerts pel Pla de Mobilitat Urbana. Per aquest motiu, demanem al Govern municipal ‘que defineixi el model de xarxa d’electrolineres, tot presentant un pla d’implantació d’estacions de subministrament d’energia elèctrica (electrolineres) a la ciutat de Barcelona pel període 2023-2027. Explicitant el numero total, ubicació potencial per barri i el calendari de implantació’”.

 

També a la Comissió d’Urbanisme de demà, i en l’apartat dels Precs, Junts continuarà parlant de mobilitat, “un dels forats negres de la gestió del Govern de Colau i Collboni aquest mandat”, ha dit Martí. A Barcelona existeixen moltes zones on les carències del transport públic en superfície repercuteix negativament en l’accessibilitat de destins d’interès. Hi ha centres de salut o bé centres escolars (escoles bressol, de primària, instituts) que estan connectats de manera deficient per una part significativa de la ciutadania. Per aquest motiu, el mateix Martí Galbis defensarà un Prec que reclama una avaluació “de la demanda dels viatges essencials (sobre tot motivats per motius estudi i salut) sectoritzat per barris”, i que es “presenti una proposta de com el sistema del bus a demanda o altres solucions de transport públic en superfície, poden apaivagar aquestes carències de connexió amb destins essencials”.

 

Cobriment de la Ronda Litoral

 

I en l’altre Prec, el grup de Junts demanarà al Govern que, ara que ja ha presentat públicament l’avantprojecte de ‘Passeig de la Mar Bella’, inclogui “el cobriment de la Ronda Litoral entre Bac de Roda i la Plataforma marítima, ja sigui en una primera fase o en tot cas, en una fase posterior”. “Des de fa anys que el veïnat del front litoral no només reclama una millor connexió dels barris Besós-Maresme amb la resta de ciutat, sinó que també una millor connexió mar-muntanya, unint la ciutat amb el front litoral, mitjançant el cobriment de la Ronda Litoral en aquest tram”, ha indicat Jordi Martí.

 

D’altra banda, a la Comissió de Presidència de dimecres, de nou Jordi Martí Galbis defensarà una proposició que reclama un impuls a la Justícia de proximitat a Barcelona, i que li reconeix la Carta Municipal. La justícia de proximitat es preveu expressament tant a l’Estatut de Catalunya com a la Carta Municipal de Barcelona en els articles 108 de l’Estatut de Catalunya i 36 i 37 de la Carta Municipal. En concret, la Carta Municipal de Barcelona es refereix a la justícia de proximitat com un nou graó judicial adreçat a resoldre els conflictes derivats de la convivència ciutadana, sense els inconvenients de formalisme i lentitud que pateix la justícia ordinària, i sense que això impliqui una minva de la seva qualitat.

 

“En una gran ciutat com Barcelona la justícia de proximitat permetria que aquells assumptes de menor entitat i complexitat, en l’ordre civil, penal i contenciós-administratiu, fossin enjudiciats per jutges de proximitat especialitzats”, ha dit Martí Galbis, “i ni la Generalitat de Catalunya ni l’Ajuntament de Barcelona poden desenvolupar la justícia de proximitat ja que cal una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial que així ho permeti”. Actualment, el Govern espanyol està tramitant el projecte de Llei d’eficiència processal del servei públic de justícia, “i és en aquest àmbit que es pot aprofitar per impulsar finalment la Justícia de proximitat a Barcelona”, ha dit el portaveu del grup de Junts.

 

A la Comissió el portaveu Martí Galbis també preguntarà al Govern sobre “un tema que considerem cabdal, i que de nou enllaça amb les deficiències i errors de les polítiques de mobilitat d’aquest Govern”, ha dit el regidor de Junts. “Davant les queixes que s’han elevat des dels Serveis d’Emergència, Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona sobre les dificultats que troben, per tal de dur a terme amb eficiència i rapidesa les seves tasques, en l’urbanisme tàctic, les superilles, les barreres i tanques de formigó, i moltes de les noves obres de la ciutat, preguntem: “Quin és el capteniment del Govern Municipal sobre les queixes del SEM, GUB i Bombers de Barcelona de l’urbanisme d’aquest Govern Municipal que els estaria dificultant dur a terme les seves tasques de seguretat i prevenció amb l’eficiència i rapidesa necessàries?”.

 

A la Comissió de Presidència, Junts vol també parlar del soroll, l’incivisme i els problemes d’inseguretat i vandalisme que pateixen i denuncien les plataformes i entitats i associacions veïnals de Barcelona. Com ha explicat Jordi Martí, “hem registrat una compareixença perquè el Govern de Colau i Collboni expliquin “les accions que es duran a terme per prevenir el soroll nocturn i episodis d’incivisme, vandalisme, baralles i consum d’alcohol i substàncies a l’espai públic que impedeixen garantir el descans de la ciutadania de la ciutat de Barcelona”.

 

I finalment, a la Comissió d’Economia i Hisenda de dimecres a la tarda, el regidor Ferran Mascarell defensarà una proposició que reclama a l’executiu de Colau i Collboni un informe exhaustiu de les inversions de l’Estat a la ciutat de Barcelona. “Ha estat noticia els darrers dies, i podem concloure que és tot un escàndol”, ha dit Martí, que ha recordat que “l’Estat ha executat únicament 740 M€ dels 2.068 M€ pressupostats a Catalunya per l’any 2021, un 22,7% menys que l’any anterior. Aquest import representa tan sols el 35,8% de la inversió pressupostada i és el més baix de tot l’Estat, quan la mitjana estatal d’execució ha estat del 67%”. Aquest 36% és el percentatge més baix de la sèrie històrica 2015-2020, en què el nivell d’execució de l’Estat a Catalunya era del 65% de mitjana. Les inversions executades a Catalunya han estat el 9% del total d’inversions regionalitzades (a les comunitats autònomes), molt per sota del pes de la població (16,4%) i del PIB (19,1%).

 

“Creiem que una part important de les inversions pressupostades per a Catalunya tenen un impacte directe i indirecte sobre Barcelona, la seva àrea metropolitana, i la seva economia”, ha dit el portaveu del grup de Junts. És per aquest motiu que la proposició a Economia es centra en la capital catalana, i li reclama al Govern de la ciutat que al juliol presenti:

  1. Una relació de totes les inversions pressupostades per l’Estat a la ciutat de Barcelona (en els pressupostos aprovats per a l’any 2022, 2021 i anteriors) i el seu grau d’execució.
  2. La previsió d’execució de les inversions pressupostades per l’Estat a la ciutat de Barcelona i que encara no han estat executades.
  3. I un informe sobre l’impacte econòmic a la ciutat de Barcelona de la no execució i dels retards en l’execució d’inversions de l’Estat a Barcelona dels darrers cinc anys.

 

Barcelona, 13 de juny de 2022

 

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos