Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts proposa accelerar el programa contra la violència sexual en la infància per garantir formació en detecció d’abús sexual a totes les educadores d’escoles bressol i espais familiars municipals

El portaveu del Grup de Junts per Catalunya, Jordi Martí Galbis, presenta les iniciatives que la formació defensarà a les Comissions d’aquesta setmana i on destaca també la demanda d’ajudes per autònoms, mercats i Centres Esportius Municipals per l’augment del preu dels subministraments,  l’aturada de la Superilla del Camp d’en Grassot i un reforç de Guardia Urbana les mesos d’estiu

 

El Grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona reclamarà demà al Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni que s’acceleri el desplegament del Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència i, per tant, garanteixi formació especifica i actualitzada en detecció d’abús sexual a totes les educadores d’escoles bressol i espais familiars municipals. El portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Jordi Martí Galbis, ha presentat les iniciatives que la formació defensarà a les Comissions d’aquesta setmana i on destaca també la demanda d’ajudes per autònoms, mercats i Centres Esportius Municipals per l’augment del preu dels subministraments,  l’aturada de la Superilla del Camp d’en Grassot i un reforç de Guardia Urbana les mesos d’estiu.

 

El portaveu de Junts, Jordi Martí Galbis, ha presentat aquest matí en el transcurs d’una roda de premsa les iniciatives, proposicions, precs i preguntes, que els regidors i regidores de Junts a la capital defensaran a les comissions de plenari d’aquest mes de juliol i que es celebren demà dimarts i dimecres. Però abans, no s’ha estat de comentar algunes de les noticies molt negatives pel Govern municipal i la seva alcaldessa que s’han anat acumulant els darrers dies, des de les dades del nou Baròmetre municipal, amb la pitjor valoració per un alcalde o alcaldessa amb el 4,1 que se li ha adjudicat a Ada Colau, la definició del “cronista de Barcelona”, el periodista Lluís Permanyer, d’Ada Colau com el pitjor alcalde que ha tingut mai Barcelona; o la demanda que l’antic arquitecte en cap de la capital català, Josep Anton Acebillo, ha presentat contra el projecte de Superilla a l’Eixample que impulsa el Govern de comuns i socialistes.

 

A la Comissió de Drets Socials de demà al matí, la presidenta del grup, Neus Munté, defensarà una proposició que aborda la xacra dels abusos sexuals. Com ha explicat Jordi Martí Galbis, “com recull la Fundació Vicky Bernadet, 1 de cada 5 nens i nenes pateix abús sexual infantil abans dels 17 anys i, d’aquests, un 60% mai rebrà cap tipus d’ajuda i el 90% no dirà res fins l’edat adulta. Estem davant d’un fenomen molt silenciat i invisibilitzat on la detecció primerenca és fonamental”. L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el document ‘Recomanacions per l’abordatge de les violències sexuals cap a la infància i l’adolescència als Casals Infantils, Ludoteques i Centres Oberts municipals’, del Departament de Promoció de la Infància, amb pautes bàsiques d’atenció davant situacions o possibles situacions de violències sexuals.

 

“Però un tema tan complex precisa, a més d’un document de recomanacions, un curs de formació per poder exercir bé la prevenció i la detecció”, ha dit el portaveu del grup de Junts, que ha recordat que des del 2016 el Programa municipal per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència inclou, entre d’altres aspectes, el pla de formació pel personal municipal, “però en aquests moments no s’està realitzant formació a tot el personal municipal o que treballa en serveis destinats a la infància”. “Creiem que cal garantir que tota persona que treballa amb infants en serveis municipals hagi rebut formació especifica per actuar davant possibles situacions d’abús sexual”, ha dit. És per aquest motiu que la Proposició de demà al matí en Comissió del grup de Junts reclama:

 

“Que el govern municipal avanci en el desplegament del Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l’adolescència i, per tant, garanteixi formació especifica i actualitzada per actuar i detectar possibles situacions d’abús sexual,  el proper curs 2022-2023:

– Garantint que totes les educadores que formen part de la plantilla de les Escoles Bressols municipals i Espais familiars reben la formació específica, com a màxim en els primers tres mesos de feina o d’estada a la borsa de substitucions.

– Ampliant la formació a totes les persones de serveis externalitzats com són el suport educatiu de les Escoles Bressol, de ludoteques, casals infantils, centres de dia i resta de serveis d’atenció a la infància.

– Incorporant en els plecs de condicions dels concursos externalitzats l’obligatorietat de realitzar el curs a totes les persones contractades, per tal que en un futur siguin les pròpies empreses les encarregades de formar el personal.”

 

Fiscalitat i Autònoms

 

Jordi Martí també ha indicat que un grup de les més de 20 iniciatives que es defensaran a les comissions d’aquesta tenen com a objectiu proposar mesures per ajudar famílies i empreses a superar les dificultats econòmiques que es preveuen els pròxims mesos a causa dels efectes de la sortida de la crisi generada per la pandèmia i, també, pels efectes globals de la guerra per la invasió de Rússia a Ucraïna. “Cal que ens anticipem, i per això veureu que proposem mesures de suports i ajudes pels autònoms, pels paradistes dels mercats municipals, pels usuaris i gestors dels centres esportius municipals, entre molts d’altres”, ha dit.

 

Així, també la Comissió de Drets Socials de demà al matí, en una compareixença sol·licitada del Govern, la portaveu adjunta del grup, Francina Vila, demanarà al regidor d’Esports de l’Ajuntament “quines mesures urgents pensen aplicar per garantir que els sobrecostos energètics del darrer any, i que actualment segueixen a l’alça, no impactin directament sobre la viabilitat econòmica dels projectes esportius i socials dels gestors dels Centres Esportius Municipals”. A les moltes dificultats suportades pels gestors dels CEM a causa de la COVID (amb pèrdues d’abonats pe sobre del 50%…), des de l’any passat, cal sumar també l’increment desmesurat dels subministraments i costos energètics. Uns increments que estan fent cada cop més inviable la gestió, per part d’entitats, clubs, federacions, consells i empreses esportives, dels Centres Esportius Municipals. S’estima que aquests sobrecostos no previstos podrien suposar una despesa d’aproximadament 190.000€ de més, de mitjana, per cada Centre Esportiu Municipal per aquest any 2022. Per a Martí Galbis, “aquest sobrecost és objectivament impossible de suportar econòmicament a mitjà termini pels gestors esportius de la ciutat, sent, a més, molts d’ells entitats sense ànim de lucre o lucre limitat. Necessitem que el Govern actuï ja”.

 

A la Comissió d’Economia i Hisenda de dimecres a la tarda, el regidor Ferran Mascarell defensarà una proposició que reclama a l’executiu de Colau i Collboni per al mes de setembre un pla de mesures de suport als treballadors i treballadores autònoms, atenent el seu pes i rellevància en l’economia de Barcelona, prestant especial atenció al col·lectiu de professionals liberals. A parer del grup de Junts, des que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 el col·lectiu dels treballadors i treballadores autònoms, ja siguin professionals liberals com comerciants, han vist com la crisi colpejava la seva economia. Les despeses fixes d’aquests col·lectius, inclosa la quota que paguen a la Seguretat Social, són cada vegada més elevades.

 

“Barcelona és una ciutat d’autònoms, i de professionals liberals per excel·lència, però té ara un govern municipal que viu d’esquenes al creixement i que s’ha especialitzat en posar traves a l’emprenedoria, al talent, i al naixement i consolidació de projectes. Demanem que l’executiu municipal constitueixi un grup de treball amb principals representants d’aquests col·lectius i els grups municipals per tal de coordinar mesures de suport al sector i dur el seguiment de l’actuació municipal”, ha dit Jordi Martí, “i volem començar la feina per la part de la fiscalitat municipal. A Barcelona necessitem una fiscalitat que s’adeqüi a l’objecte que està gravant i a la realitat i necessitats dels col·lectius afectats”.

 

Pe aquest motiu, la proposició de Junts també reclama que en la tramitació de les properes ordenances municipals per a l’any 2023 es vetlli per una rebaixa de la fiscalitat municipal que recau sobre treballadors i treballadores autònoms. I proposem revisar els grups de classificació de les activitats per fraccions residuals generades que estableix el punt 3.1 o el Preu públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials, desagregant si s’escau l’actual classificació en un major nombre de grups, per tal que la seva posterior tributació s’adeqüi a la seva real generació de recursos.

 

A la mateixa Comissió d’Economia, i també en el marc de la crisi per l’increment de preus de les matèries primeres i dels subministraments, el regidor Joan Rodríguez defensarà un Prec que reclama al Govern un pla de xoc de suport als concessionaris dels mercats municipals. Aquest pla hauria d’incloure:

  • Una partida a càrrec del pressupost de l’IMMB, per fer front als costos de manteniment de l’activitat i de les instal•lacions dels mercats municipals disminuint el percentatge d’aquests costos que es repercuteixen en els concessionaris.
  • I un paquet d’ajudes per fer front a l’increment del preu dels subministraments, especialment l’electricitat.”

 

Superilla Camp d’en Grassot

 

D’altra banda, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de demà a la tarda “dedicarem la nostra proposició a una de les obsessions del Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni: les Superilles”, ha dit Jordi Martí. “I en concret demanarem que el Govern aturi la implantació de la Superilla que ha previst al Camp d’en Grassot, a Gràcia, però a tocar de l’Eixample, fins que es disposi i presenti l’Estudi d’impacte sobre la mobilitat que consideri a la vegada l’escenari resultant dels projectes de reurbanització de Pi i Maragall i de la Superilla Sagrada Família i Camp d’en Grassot”.

 

Aquest mes de juny s’han iniciat les obres de reurbanització de Pi i Maragall dins el Programa d’Eixos Verds i Superilles. I també aquest mes s’ha anunciat que el Govern té previst la implantació de la Superilla Sagrada Família-Camp d’en Grassot. En aquest àmbit hi viuen moltes persones, 93.500 només a l’àmbit de la Superilla Camp d’en Grassot.

 

“No s’ha realitzat, o almenys no ens l’han presentat, cap Informe que avaluï l’impacte sobre la mobilitat que comportaran les restriccions de circulació associades a les actuacions amb la nova configuració de Pi i Margall i la Superilla del Camp d’en Grassot. Els demanem que no comencin res més, i que si no apliquen el sentit comú, almenys hi posin una mica de ciència”, ha dit Jordi Martí Galbis.

 

Per què cauen els arbres?

 

A la mateixa Comissió, Junts presentarà un Prec per obri debat sobre la recurrència en la caiguda d’arbres les darreres setmanes a la via pública. “Tots recordeu exemples, els més recents al carrer Aragó i a Drassanes. Però n’hi ha hagut més. Demanem al Govern: “Presentar de manera conjunta a la propera comissió del mes de setembre:

– Un inventari de tots els arbres de Barcelona que el seu estat fitosanitari no sigui òptim, classificats per espècies i ubicació.

– Un pla de xoc jerarquitzat per la urgència de les intervencions, on les accions pal·liatives responguin de manera eficient a les necessitats actuals de l’arbrat.”

 

A la Comissió de Presidència de dimecres, el grup de Junts demanarà la compareixença del responsable de seguretat i prevenció del Govern Municipal per informar sobre les dades de fets delictius el darrer any i comentar les causes. I en aquest mateix àmbit, directament Jordi Martí Galbis defensarà una proposició que reclama “Que el govern municipal reforci el serveis del Cos de la Guàrdia Urbana durant els mesos d’estiu i convoqui els grups municipals per analitzar i abordar les futures negociacions amb els representants socials de la Guàrdia Urbana per tal que, entre els mesos de juny i setembre, es garanteixi que els efectius del cos de la Guàrdia Urbana siguin suficients i puguin ser superiors en nombre als actuals”.

 

El baròmetre municipal reflexa que la seguretat continua sent el principal problema pels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona. Les dades de seguretat del primer trimestre de 2022 han recuperat nivells d’incidència delinqüencial com les del 2019. Durant els mesos d’estiu es concentren bona part dels fets delictius que tenen lloc a la ciutat de Barcelona, i és també quan el 40% de la plantilla del Cos de la Guardia Urbana està de vacances.

 

“I finalment dir-vos que també portem a la Comissió de Presidència un tema que ens preocupa molt: els casos de submissió química”, ha explicat Matí Galbis. Aquesta cap de setmana ha estat notícia a Barcelona un cas de presumpta violació en que també presumptament podria haver concorregut l’ús d’alguna substància per anul•lar la voluntat de la víctima. Mossos d’Esquadra durant el 2021 i fins al 12 de juny del 2022 van recollir en total 288 casos i Barcelona és la regió on més se’n van detectar, concretament 72. A Catalunya es posa una denúncia cada dos dies per violència sexual amb submissió i vulnerabilitat química. Dades que any rere any van augmentant. L’Hospital Clínic de Barcelona, un dels centres de referència en aquest àmbit, va atendre l’any 2021 prop de 500 persones, la majoria dones, víctimes de la violència sexual. Un 31’4% de les quals comeses sota la submissió química de la víctima.

 

Un dels espais on es produeixen els delictes de submissió química son els espais d’oci nocturn i restauració, com discoteques, bars, festes majors, restauració…, “per tot plegat, defensarem un Prec dimecres al Matí en Comissió que reclama: “Que el govern municipal impulsi, en col•laboració amb el sector d’oci nocturn i sector de la restauració, l’elaboració i difusió d’una campanya de caire divulgatiu per prevenir els riscos de la submissió química i traslladar a la ciutadania la importància de posar fre a aquesta pràctica delictiva posant èmfasi en la importància de no posar el focus en la víctima sinó en l’agressor i apel·lar a la col•laboració ciutadana”, ha conclòs Jordi Martí

 

Barcelona, 11 de juliol de 2022

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos