Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts força un acord a Gràcia que insta el Govern Colau a elaborar un pla integral de millora de la Travessera de Dalt

El Govern Colau accepta dos Precs del Grup de Junts per Catalunya a Gràcia i es compromet a millorar la cruïlla de Taxdirt amb Pau Alsina, i a presentar una avaluació de l’impacte al districte de les afeccions de Salut Mental i un llistat de mesures de prevenció, especialment entre els joves

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Gràcia va impulsar ahir al Consell Plenari del districte un acord majoritari que força el Govern d’Ada Colau a elaborar un pla integral de millora de la Travessera de Dalt. El Govern d’Ada Colau va acceptar dos Precs del Grup de Junts a Gràcia i es va comprometre a millorar la cruïlla perillosa dels carrers Taxdirt amb Pau Alsina, i a presentar una avaluació de l’impacte al districte de les afeccions de Salut Mental i un llistat de mesures de prevenció, especialment entre els joves.

 

El grup de Junts a Gràcia, de la mà de les seves conselleres i conseller Carme Lleó, Berta Carnicer i Jordi Folch, va aconseguir ahir al Ple d’aquest districte del mes de desembre que s’aprovessin la proposició i els dos precs que hi va presentar. La consellera Berta Carnicer va defensar la proposició de Junts per Catalunya que tenia com a objectiu debatre i aprovar un pla integral per a millorar la Travessera de Dalt.

 

Carnicer va destacar ahir que la Travessera de Dalt és una de les vies més transitades del districte en tant que és una de les connexions principals entre els districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó. Com va assenyalar la consellera de Junts a Gràcia, aquest carrer, que forma part d’un dels trams de la Ronda del Mig, pateix habitualment una gran congestió de trànsit i, alhora, també una gran concentració de pol·lució i de contaminació, sobretot a la sortida del túnel de Camèlies. A la Travessera de Dalt hi circulen també 4 línies de bus i 1 línia de bus nocturn (24, 116, D40, H6, N0). És per tot plegat, “el carrer amb més soroll del districte de Gràcia”.

 

A més, són reiterades les queixes dels comerciants de Travessera de Dalt per la manca de seguretat; i també les dels veïns i veïnes per la manca de neteja de Travessera de Dalt. Una denúncia que també es concreta en el fet que el parc infantil ubicat a l’alçada de Travessera de Dalt 114, s’inunda quan hi ha pluges. Per tot plegat, Junts va defensar ahir una Proposició que acorda que: “El Plenari del Districte de Gràcia insta al Govern que en el proper plenari de febrer presenti un pla integral de millores per Travessera de Dalt que inclogui:

 

 • Un pla d’actuació de la Guardia Urbana a Travessera de Dalt previ acord amb l’Associació de Comerciants.
 • Una major neteja pel que fa als contenidors pneumàtics i un major rec de carrers amb especial incidència al tram compres entre el carrer Ca l’Alegre de Dalt i Escorial.
 • Un pla de neteja integral dels Jardins de Menéndez y Pelayo.
 • Un estudi de viabilitat sobre la sincronització dels semàfors en hores punta per generar una major fluïdesa del trànsit.
 • La col·locació d’un radar de velocitat a Travessera de Dalt amb Verdi.
 • La col·locació de radars acústics al llarg de Travessera de Dalt.
 • Una revisió de l’extractor de fum del túnel del Camèlies.
 • La replantació d’arbres en tots aquells escocells que estiguin buits.
 • La reparació pel que fa al drenatge del parc infantil ubicat a l’alçada del carrer Travessera de dalt 114.
 • Un estudi de viabilitat pel que fa a l’equilibri de les parades de bus entre la vorera de muntanya i mar.
 • L’anàlisi sobre la viabilitat de col·locar una doble parada de bus a l’alçada de Travessera de Dalt i el carrer Larrard per tal d’evitar les retencions provocades per l’acumulació de busos en aquella zona.
 • La presentació d’un informe amb els indicadors de contaminació i pol·lució del carrer Travessera de Dalt.”

 

La proposició de Junts es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups de l’oposició i l’abstenció dels govern. L’executiu de comuns i socialistes va reconèixer que el pla que demanava Junts per la Travessera de Dalts es podia contemplar, i va reclamar que es negociés en el marc de l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament per l’any que ve. Berta Carnisser, que va agrair els suports que van fer possible donar llum verda a la proposta, va respondre al Govern que la feina que cal en aquesta via s’havia d’haver fet al llarg del mandat i que en cap cas es pot portar a una negociació d’intercanvi de cromos en el marc del debat puntual del pressupost anual.

 

D’altra banda, també ahir el conseller Jordi Folch va defensar un Prec de Junts dirigit al Govern, i que va ser transaccionat, que reclamava “que es faci un estudi de trànsit a l’encreuament del carrer Taxdirt amb el carrer Pau Alsina per tal de valorar les solucions possibles per millorar aquesta cruïlla”. El Govern va acceptar el Prec.

 

Jordi Folch va argumentar aquesta demanda a partir de les reiterades queixes dels veïns i veïnes de la zona sobre la perillositat de l’encreuament del carrer Taxdirt amb el carrer Pau Alsina.

 

Com va explicar Folch, segons el registre de Guardià Urbana de sinistralitat, hi ha una mitjana de deu accidents anuals en aquesta zona. El conseller de Junts va assenyalar alguns desajustos, com per exemple que la prioritat de pas es doni al transit que circula per Pau Alsina, quan l’afluència majoritària en aquest encreuament és de vehicles que venen per Taxdirt, i va advocar per estudiar la implantació d’un semàfor.

 

Finalment, el Govern del districte va també transaccionar i acceptar l’altre Prec del Grup de Junts, defensat per la consellera-portaveu, Carme Lleó, que reclamava “que el govern del districte de Gràcia en el proper Consell de Salut de juny del 2022 ens faciliti un informe detallant:

 

 • Una comparativa de l’any 2020-2021 sobre l’atenció de patologies relacionades amb la Salut Mental.
 • Una comparativa de l’any 2020-2021 vers la medicalització per tractar patologies relacionades amb la Salut Mental.
 • Una comparativa de l’any 2020-2021 sobre els episodis de conducta suïcida.
 • Accions dutes a terme pel que fa referència a la prevenció del suïcidi.
 • Accions dutes a terme pel tractament del dol i la pèrdua.
 • Una relació de les accions preventives i d’acompanyament de la gent jove per a la detecció i tractament de les patologies de Salut Mental.

 

I que prèviament en el Consell de Salut del mes de desembre ens exposi quina metodologia de treball s’està duent a terme.”

 

Com va explicar la portaveu de Junts, Carme Lleó, cal actuar de manera prioritària donat que al districte de Gràcia està creixent la demanda d’atenció de Salut Mental. Lleó va reconèixer els passos que s’han fet fins ara, quan ja es disposa de la memòria de les taules de Salut Mental, i que al districte es constituís la taula de Salut Mental el passat 7 de maig; però cal “anticipar-se i anar més ràpid perquè les últimes dades mostren que les afectacions en la Salut Mental han augmentat, amb un especial èmfasi en la gent jove”. Carme Lleó va agrair l’acceptació del prec per part del Govern.

Barcelona, 2 de desembre de 2021

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos