Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts força el Govern Colau a Sarrià-Sant Gervasi una revisió tècnica i d’organització per posar fi a les dificultats en la participació dels veïns als òrgans del districte

Al Ple del Consell de Districte, l’Executiu municipal rebutja un Prec de Junts per Catalunya que l’instava a crear una Taula de Treball per abordar la problemàtica de l’atur juvenil a Sarrià-Sant Gervasi per identificar oportunitats, generar sinergies i coordinar actuacions i campanyes per fomentar la contractació de persones joves

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Sarrià-Sant Gervasi va aconseguir dijous aprovar una proposició que força el Govern d’Ada Colau a realitzar una revisió tècnica i d’organització per acabar amb les dificultats de la participació dels veïns i veïnes als òrgans del districte. Al Ple del Consell de Districte, l’Executiu municipal va rebutjar un Prec de Junts per Catalunya que l’instava a crear una Taula de Treball per abordar la problemàtica de l’atur juvenil a Sarrià-Sant Gervasi per identificar oportunitats, generar sinergies i coordinar actuacions i campanyes per fomentar la contractació de persones joves.

 

El grup de Junts a Sarrià-Sant Gervasi, de la mà de la seva consellera i consellers Pol Lliró, Montse Cantín, Àlvaro Clapés-Saganyoles i Jaume Oliva, va aconseguir al Ple del districte d’aquest mes de maig, celebrat dijous passat al vespre, aprovar una proposició que té com a objectiu cercar solucions als problemes de funcionament dels processos de participació ciutadana al districte per via telemàtica.

 

Així, el conseller-portaveu del grup de Junts, Pol Lliró, va obrir ahir el debat de la seva proposició al Ple de Sarrià-Sant Gervasi exposant que la situació de pandèmia ha obligat a canviar el funcionament dels òrgans de participació ciutadana del districte i centrar aquesta participació per via telemàtica. “Però malgrat que ja fa més d’un any que els òrgans de participació funcionen per via telemàtica”, va dir Lliró, “encara a dia d’avui hi ha problemes de tot tipus que en cap cas faciliten la participació dels veïns i veïnes als òrgans de participació del districte”.

 

A parer del portaveu de Junts a Sarrià-Sant Gervasi, “la possibilitat de participar telemàticament als òrgans de participació hauria de ser un element que facilités i contribuís a una major i millor participació veïnal, però per contra,  la realitat és que com a conseqüència dels impediments tècnics i burocràtics que ha generat la desídia del govern la participació està sent més reduïda que mai”.

 

És per tot plegat que Pol Lliró va defensar la proposició de Junts, que es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals de l’oposició, i els negatius del Govern i segons la qual:

“El Consell Plenari del districte de Sarrià – Sant Gervasi acorda:

 

Que el govern municipal convoqui abans del proper plenari una reunió amb veïns, entitats i grups polítics del districte on també hi assisteixin tècnics informàtics i de participació de l’Ajuntament de Barcelona per abordar tant des del punt de vista tècnic com organitzatiu la situació de la participació al districte de Sarrià – Sant Gervasi i per solucionar els nombrosos i diversos problemes que han sorgit durant aquest darrer any i que clarament han dificultat la participació dels veïns i veïnes als òrgans del districte.”

 

En el torn dels Precs dirigits al Govern del districte, el conseller municipal de Junts, Àlvaro Clapés-Saganyoles, va defensar un Prec per donar resposta al fet que “el col·lectiu de les persones joves sigui el més afectat per la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia, i que les seves conseqüències poden afectar greument al desenvolupament del seu projecte vital i al seu benestar emocional”. El conseller de Junts va recordar que Sarrià-Sant Gervasi és un dels districtes de la ciutat amb més persones joves i que representen el 22% de la població del districte, i que compta amb múltiples actors clau que mitjançant la col·laboració públic-privada poden incidir i millorar la situació sòcio-laboral i formativa de les persones joves del districte.

 

És per aquest  motiu que Clapés-Saganyoles va defensar en nom de Junts un Prec que reclamava al Govern del districte que “el govern municipal iniciï en el termini de tres mesos un Taula de Treball per abordar la problemàtica de l’atur juvenil al Districte, en la qual hi participin els equipaments i el punt d’informació juvenil del districte, les Universitats i centres de Formació Professional ubicades a Sarrià-Sant Gervasi, representants de Barcelona Activa i entitats empresarials, amb l’objectiu d’identificar oportunitats, generar sinergies i coordinar actuacions i campanyes per fomentar la contractació de persones joves al districte”. El Govern de BComú i PSC, no obstant, va rebutjar aquest Prec.

 

Finalment, la consellera municipal de Junts a Sarrià-Sant Gervasi, Montse Cantín, va defensar un altre Prec, acceptat aquest cop per l’executiu, pel qual “el govern municipal del districte convocarà amb urgència el Consell de la Dona per tal de posar en marxa els mecanismes establerts en el seu reglament de tal manera que l’any 2021 es pugui atorgar la Medalla de la Dona i seguir així amb una tradició de 25 anys del districte de Sarrià – Sant Gervasi”.

 

Cantín va exposar que ha arribat el mes de maig i encara no s’ha posat en marxa el procés per escollir les candidates a Medalla de la Dona del districte de Sarrià – Sant Gervasi de l’any 2021. “El nostre districte és pioner i referent pel que fa al reconeixement de figures femenines a través d’aquesta medalla que ja ha arribat als seus 25 anys”, va recordar. “Correspon al govern municipal impulsar el Consell de la Dona i les activitats que s’hi fan, entre elles la Medalla de la Dona”, va concloure Montse Cantín.

 

Barcelona, 22 de maig de 2021

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos