Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts exigeix vetllar per la qualitat de l’espai públic i el manteniment de la convivència veïnal abans de consolidar l’ampliació de terrasses post-Covid

El Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament presenta les al·legacions a la modificació de l’Ordenança de Terrasses que proposa el Govern Colau-Collboni amb que reclama també avaluar l’impacte en la mobilitat i l’activitat comercial de Barcelona per l’eliminació de carrils de circulació i més de 3.000 places d’aparcament i càrrega i descàrrega

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament exigeix al Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni vetllar per la qualitat de l’espai públic i el manteniment de la convivència veïnal abans de consolidar l’ampliació de terrasses autoritzades durant la crisi per la Covid-19. El Grup de Junts a Barcelona ha registrat aquesta setmana les al·legacions de la formació a la modificació de l’Ordenança de Terrasses que proposa l’executiu de comuns i socialistes i amb les quals reclama també avaluar l’impacte en la mobilitat i l’activitat comercial de Barcelona per l’eliminació de carrils de circulació i més de 3.000 places d’aparcament i càrrega i descàrrega.

 

Ahir dimarts acabava el termini per a la presentació de les al·legacions dels grups polítics a la tramitació en marxa des de fa uns mesos de la ‘Modificació puntual de l’Ordenança de Terrasses de la ciutat de Barcelona’, i amb la qual el govern municipal es proposa prioritzar la consolidació de les terrasses instal·lades a la calçada durant la pandèmia per la Covid-19, unes 1.600, que hauran de comptar amb uns mòduls de fusta per substituir els blocs de formigó i les barreres New Jersey; mentre que la resta de noves terrasses, al voltant d’unes 2.000, s’hagin d’ajustar als criteris de la normativa anterior.

 

A parer del Grup de Junts, la consolidació en l’ocupació exterior comporta, de facto, amb el progressiu retorn a la normalitat, un augment de l’ocupació total dels establiments de restauració a mesura que aquests van recuperant l’activitat i aforaments a l’interior dels locals. És per aquest motiu que en el preàmbul al seu escrit d’al·legacions, Junts recorda que en el passat i, sobretot, durant la tramitació de l’ordenança actualment en vigor, aprovada el 2013 i impulsada pel Govern de l’Alcalde Trias, els mateixos que avui impulsen aquesta reforma i consolidació de l’augment de les terrasses rebutjaven aquella norma amb vehemència “tot qualificant-la d’ultraliberal per permetre la ‘depredació de l’espai públic en mans dels interessos econòmics d’uns privats’”.

 

El grup de Junts exposa que l’Ordenança de Terrasses fins ara garantia  l’equilibri entre 3 variables: l’activitat econòmica, l’ocupació de l’espai públic i la qualitat d’aquest. I és sota aquest principis que emmarquen ara les al·legacions que han registrat a la proposta de Colau i Collboni. I és precisament per aquest motiu que la qualitat de l’espai públic, i preservar la pau i el benestar dels veïns, és a dir, vetllar per una bona convivència ciutadana, són les prioritats que defensa el Grup municipal de Junts per Catalunya, juntament amb la garantia de la seguretat dels usuaris de terrasses i via pública; així com conèixer quin impacte tindrà la nova norma en la mobilitat i l’activitat comercial a la ciutat.

 

Per al grup de Junts, és prioritari preservar la convivència ciutadana, i per això demana que no es consolidin els augments de terrasses per la Covid-19 en carrers i zones que generen conflicte i molèsties pels sorolls als veïns. I pel que fa a preservar un espai públic de qualitat, Junts considera que cal evitar consolidar tarimes i elements provisionals en carrers que sí permetria una urbanització definitiva que no fes malbé la mobilitat.

 

Segons reconeix el mateix Govern municipal, entre juliol de 2020 i agost de 2021, amb l’autorització de terrasses en calçada s’han suprimit 749 places de Zona Blava, 202 places de DUM (càrrega i descàrrega), 1.606 places verdes mixtes, 95 places verdes per a residents i 399 places lliures d’aparcament. En total s’ha suprimit 3.051 places a la via pública. Així mateix, en alguns casos, algunes ocupacions han comportat la supressió d’algun carril de circulació. És per tot plegat que el grup de Junts demana que s’elabori un estudi seriós, detallat, avaluable i amb indicadors sobre l’impacte en la mobilitat que comporta la supressió de totes aquestes places i, també, que es realitzin informes d’anàlisi de l’impacte econòmic i social, i pressupostari i fiscal.

 

Resum Al·legacions del Grup de Junts

 

AL.LEGACIÓ 1

“Demanem que s’inclogui en l’apartat normatiu un apartat que faci referència al fet que quan en determinats trams de carrers la presència de plataformes sigui reiterada, amb caràcter permanent, es realitzarà un estudi de transformació de la via, per tal d’estudiar la reurbanització d’aquesta per materialitzar la permanència amb una intervenció d’obra urbanitzadora, garantint la qualitat de l’espai públic, realitzant-se prèviament els corresponents estudis sobre l’impacte de la mesura sobre la mobilitat.”

 

Per un espai públic de qualitat, Junts considera que cal evitar consolidar tarimes i elements provisionals en carrers que permetrien una urbanització definitiva que no fes malbé la mobilitat.

 

AL.LEGACIÓ 2

“Demanem que s’inclogui en l’apartat normatiu un apartat que faci referència a l’obligació de retirar les plataformes quan aquestes no s’utilitzin, encara que l’autorització sigui vigent, tot establint què s’entén per ‘terrassa en desús’, preveient les diverses casuístiques i establint el mecanisme adequat d’actuació subsidiària”.

 

La proliferació de les anomenades “terrasses fantasmes” degraden l‘espai públic, pel que cal preveure la recuperació de l’espai en desús.

 

AL.LEGACIÓ 3

“Demanem que en el marc de l’ordenança es descriguin aquelles situacions d’implantació considerades de risc potencial, s’identifiquin conseqüentment els vials subjectes a aquest risc, i s’estableixi la necessitat de disposar prèviament a la regularització i consolidació de plataformes, d’un estudi específic del vial respecte la seguretat viària i les mesures correctores indispensables per a poder consolidar una plataforma en calçada”.

 

La seguretat ha d’estar per davant de tot. L’administració municipal ha de vetllar perquè les noves plataformes en calçada siguin del tot segures.

 

AL.LEGACIÓ 4

“Demanem que aquells carrers i places de la ciutat en els quals ja abans de la situació COVID hi havia situacions de conflictivitat generades per les activitats vinculades a l’activitat pròpia de les terrasses (excés de soroll, etc.), no es permeti consolidar les ocupacions de terrasses atorgades per les mesures COVID tot retornant a la situació pre-pandèmia.”

 

És prioritari preservar la convivència ciutadana. Demanen que no es consolidin els augments de terrasses per la Covid-19 en carrers i zones que generen conflicte i molèsties pels sorolls als veïns.

 

AL.LEGACIÓ 5

“Demanem que l’Ordenança introdueixi la possibilitat en casos excepcionals, de consolidar majors ocupacions en la via pública, ja atorgades en el context de la Pandèmia, a establiments històrics que per la morfologia i característiques del seu espai interior no sigui possible fer-ho sense realitzar intervencions desproporcionades, en compliment d’allò que estableix l’Annex V de l’Ordenança Municipal de les activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona pel que fa referent als condicionants d’accessibilitat i de serveis sanitaris adaptats.”

 

Cal admetre determinades excepcions en el compliment de la norma sobre accessibilitat dels lavabos en els casos dels establiments històrics de la ciutat,  tot aplicant criteris de proporcionalitat i sentit comú, per fer viable l manteniment de l’activitat.

 

AL.LEGACIÓ 6

“Demanem que s’inclogui un Estudi seriós, detallat, avaluable i amb indicadors, sobre l’impacte en la mobilitat que comporta la supressió estimada de 3.051 places d’estacionament, parada i càrrega i descàrrega, i sobre la supressió de carrils de circulació”.

 

És inaudit que una mesura com aquesta, que té una incidència molt important en la mobilitat de la ciutat, no hagi estat objecte de cap estudi d’impacte sobre la circulació, el sistema d’aparcaments en la via pública; impacte en definitiva. sobre la vida de la ciutadania”.

 

AL.LEGACIÓ 7

“Demanem que es realitzin els Informes d’Anàlisi d’impacte econòmic i social i d’Anàlisi d’impacte pressupostari i fiscal, i que es facin amb un grau de contingut mínim per donar resposta al sentit d’aquests”.

 

Cal que l’administració local avaluï adequadament l’impacte de les modificacions normatives donant resposta a qüestions tan bàsiques i importants com ara ‘què suposa en termes econòmics d’estimació d’ingressos i despeses l’entrada en vigor d’aquesta modificació’; cal tenir en compte els ingressos que es deixaran de percebre per la supressió de les més de 2.000 places d’aparcament en àrea regulada, els majors ingressos per ocupació de terrasses, i les despeses associades a la implantació i gestió de les noves places que es consolidaran.

 

AL.LEGACIÓ 8

“Demanem que la mateixa Ordenança esmenti i concreti el sistema de finançament  dels ajuts a la instal·lació de les plataformes de terrasses en calçada”.

 

El juny de 2021, el Govern anuncià el llançament d’unes línies de subvencions a la instal·lació de terrasses en calçada, per valor de 2M€, que permetrien cobrir un 50% del cost. La modificació de l’Ordenança no concreta res.

 

Barcelona, 10 de novembre de 2021

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos