Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts denuncia que el Govern Colau es nega a lliurar l’expedient dels blocs de formigó i anuncia que l’incompliment legal de més de 3 mesos l’aboca a la via judicial

La presidenta del Grup de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, registren un nou escrit a l’Ajuntament per tancar la via administrativa en que ja només reclamen a l’executiu municipal disposar en 15 dies d’un certificat que acrediti el seu silenci administratiu des del 5 d’agost a la petició de tenir accés a l’expedient que justifica els blocs, realitzar una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seva seguretat i que es retirin cautelarment

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha denunciat avui la negativa persistent del Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni a lliurar-los l’expedient i els informes tècnics que avalen la instal·lació dels blocs de formigó en calçada a les noves zones de vianants, i ha anunciat que aquest incompliment legal de més de 3 mesos els aboca a la denuncia judicial. La presidenta del Grup de Junts, Elsa Artadi, i la portaveu adjunta, Francina Vila, registren un nou escrit a l’Ajuntament per tancar la via administrativa en que ja només reclamen a l’executiu municipal disposar en 15 dies d’un certificat que acrediti el seu silenci administratiu des del 5 d’agost a la petició de tenir accés a l’expedient que justifica els blocs, realitzar una auditoria tècnica i imparcial que avaluï la seva seguretat i que es retirin cautelarment.

 

“Aquests blocs de formigó són un perill per a les persones, sobretot pels motoristes. Estem decidits a aconseguir la seva retirada, per via administrativa o, fins i tot, judicial”. Amb aquest missatge va tancar la regidora de JuntsxCat en l’àmbit de la Mobilitat, Francina Vila, el debat celebrat el passat 24 de juliol en el Ple de l’Ajuntament a partir d’un Prec dirigit a l’Alcaldessa Ada Colau amb el qual el grup de Junts demanava que “es retiri immediatament de totes les calçades de la ciutat de Barcelona el nou sistema de seguretat i abalisament rígid i inelàstic (blocs de formigó rectangulars) que ha implementat recentment i que en cas d’accident, compromet la seguretat dels usuaris de la via”. Vila feia així referència als blocs de formigó que l’Ajuntament ha col·locat als carrers de Rocafort, Consell de Cent i Girona per separar les calçades de les noves zones per a vianants i que considera que són un perill per a la integritat física dels usuaris de la via pública i, especialment pels motoristes, perquè en realitat són obstacles rígids i inelàstics que agreujaran els accidents que s’hi puguin produir en l‘entorn o provocar-los directament.

 

No obstant, Colau va rebutjar amb vehemència el Prec i va adduir que continuaran com a Govern ampliant espai per als vianants i col·locant aquests elements per a protegir-los. JuntsxCat va lamentar la negativa de l’Alcaldessa a retirar els blocs de formigó, i ja va avisar que la seva formació treballaria per forçar la seva retirada per via administrativa o, fins i tot, judicial. “Amb l’escandalosa negativa a lliurar-nos tots els expedients que justifiquen la instal·lació del blocs de formigó, en el que és un clar incompliment de la llei, i el silenci de més de 3 mesos del Govern municipal a totes les nostres peticions, aquest mes de novembre s’esgota la via administrativa i obrirem la via judicial”, ha dit avui Elsa Artadi.

 

Efectivament, el passat 5 d’agost, amb la signatura de la seva presidenta, Elsa Artadi, i de la regidora Francina Vila, el grup de JuntsxCat va registrar un Escrit a secretaria general de l’Ajuntament amb la voluntat d’iniciar formalment el procediment que havia de permetre forçar la revocació de la decisió del Govern de instal·lar els blocs de formigó.

 

En aquell escrit, JuntsxCat sol·licitava tres coses: a) poder accedir a l’expedient o expedients, en el cas que n’hi hagués més d’un, que han donat lloc a la instal·lació d’aquest nou sistema de seguretat i abalisament (blocs de formigó), en els carrers Rocafort, Consell de Cent i Girona, i tenir també còpia dels informes tècnics que justifiquen i avalen aquesta actuació; b) que es realitzi una auditoria independent que avaluï d’una manera imparcial, tècnica i arbitral la solució tècnica adoptada i que s’implementi un sistema de seguiment periòdic de l’accidentalitat dels trams i emeti veredictes sobre les avaluacions relatives a les condicions de seguretat dels diferents trams; i c) que fins que no es tinguin els resultats de l’auditoria sol·licitada es procedeixi, de manera cautelar, a la retirada immediata dels blocs de formigó rectangulars.

 

Donant continuïtat a la via administrativa, el Grup de Junts, i amb signatura també d’Artadi i Vila, va presentar dos escrits més, al setembre i a l’octubre, en que, davant la inacció i manca de resposta del Govern municipal reiteraven les seves sol·licituds. En aquests escrits, les dues regidores feien esment també, d’una banda, al Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Barcelona que empara els drets dels regidors en el control i fiscalització del Govern de la ciutat i que també regula el silenci administratiu, per donar per estimada la petició i reclamar que se’ls facilités de forma immediata els expedients sol·licitats; i de l’altra tornaven a reclamar la retirada dels blocs de formigó com a mesura provisional fins que es tanqui el procediment obert amb la seva demanda perquè així ho contempla com a opció la Llei de Procediment Administratiu, i perquè també es fonamenta en la protecció de l’interès públic, en considerar que els bloc de formigó suposen un perill greu per als usuaris de la via pública.

 

Divendres passat, de nou Elsa Artadi i Francina Vila van registrar un quart escrit dirigit al Govern de Colau i Collboni en que demanen que “tenint present que la petició expressa de sol·licitud d’accés als expedients, realització d’auditoria i adopció de mesures cautelars va tenir entrada en data 5 d’agost d’enguany, i davant la manca de resposta de l’Ajuntament de Barcelona que ni tan sols ens ha informat de la incoació de cap procediment en referència, és del nostre interès, a l’empara d’allò establert a l’article 24.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu, sol·licitar la certificació acreditativa del silenci produït, i que aquest ens sigui notificat en el termini màxim de 15 dies establert legalment”.

 

“Ara, tres mesos després del primer escrit, i quan el Govern municipal manté el seu silenci, incompleix la llei i no ens facilita els expedients que justifiquen els blocs de formigó, i no els toca del seu lloc, presentem aquest quart i definitiu escrit que ens aboca en poc més de dues setmanes a presentar una denuncia per via judicial per fer possible la retirada d’uns elements que considerem perillosos per als usuaris de la via, especialment vianants i motoristes”, ha dit Elsa Artadi.

 

Barcelona, 9 de novembre de 2020

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos