Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts alerta que el govern Colau s’ha vist forçat a canviar el PEUAT pels revessos judicials, l’impacte econòmic negatiu i la inseguretat jurídica que ha provocat

El Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament presenta al·legacions al nou PEUAT en que reclama a l’Executiu municipal que accepti regular les llars compartides, aixequi la restricció a noves residències d’estudiants a la Zona 2, i estudiï permetre un augment de places hoteleres al Nord del 22@ i altres zones de l’Eixample, Les Corts, Sant Martí, Sants, Nou Barris i Sant Andreu per permetre una millor redistribució i reequilibri de l’activitat econòmica a la ciutat

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a l’Ajuntament ha alertat que el govern Colau s’ha vist forçat a canviar el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) pels revessos judicials, l’impacte econòmic negatiu i la inseguretat jurídica que ha provocat. El Grup de Junts ha presentat aquesta setmana les seves al·legacions al nou pla d’establiments turístics en que reclama a l’Executiu municipal que accepti regular les llars compartides, aixequi la restricció a noves residències d’estudiants a la Zona 2, i estudiï permetre un augment de places hoteleres al Nord del 22@ i altres zones de l’Eixample, Les Corts, Sant Martí, Sants, Nou Barris i Sant Andreu per permetre una millor redistribució i reequilibri de l’activitat econòmica a la ciutat.

 

El portaveu del Grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí, ha registrat aquesta setmana les al·legacions de la formació al nou PEUAT, aprovat inicialment el mes de gener passat i ara en tràmit a l’Ajuntament, que el Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni “s’han vist forçats a impulsar ara després dels revessos judicials que ha rebut, i que han deixat la norma aprovada el 2017 a punt de la suspensió”. A parer del Grup de Junts, “el criteri que l’Ajuntament d’Ada Colau i Janet Sanz ha aplicat els darrers 4 anys ha creat inseguretat jurídica; ha minvat l’interès dels potencials inversors i també dels petits amfitrions que complementaven la seva economia rendibilitzant mínimament el seu patrimoni”. Martí ha insistit també que “l’Ajuntament ha hagut d’entomar diferents sentències judicials que han desautoritzat la visió del govern municipal i que han penalitzat econòmicament la tresoreria municipal. I aquesta és la veritable raó per la qual procedeixen a una revisió de la seva regulació, per intentar evitar més conflictes d’ordre legal”.

 

Cal recordar que l’any 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la nul·litat del PEUAT per insuficiència de la seva anàlisi econòmica-financera. A parer de Junts, per tant, la present revisió (amb la suspensió de llicències que comporta) també constitueix una mesura preventiva per evitar els efectes de la nul·litat, definitiva i ferma, del PEUAT de 2017.

 

“És en aquest context”, ha exposat també el portaveu del grup de Junts a les seves al·legacions, “que cal situar la demanda penal interposada contra la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, pels propietaris de l’antic Hotel ‘Buenos Aires’, que volien desenvolupar un projecte hoteler aliè a la moratòria d’allotjaments i a la regulació del PEUAT perquè, tot i estant, legitimats, l’Ajuntament no els va concedir la llicència d’obres”.

 

Junts assenyala que una de les revisions que apareixen al nou PEUAT, per exemple, afecta a un punt crític i que va ser rebutjat sense pal·liatius pels tribunals: l’obligació de reduir les places en un 20% a la zona de decreixement quan l’establiment hoteler emprengui una gran reforma”, i que va ser “un dels aspectes pels quals vam rebutjar aleshores el projecte”. Un altre element exigit per la Justícia ha estat la incorporació d’un estudi econòmic i financer del PEUAT. Aquesta carència és un fet inversemblant; que en la primera regulació no es fes una prognosi dels costos econòmics que podria representar per l’Ajuntament delata una manca de responsabilitat política, i un clar menysteniment  per la seguretat jurídica i la propietat privada.

 

En el seu escrit d’Al·legacions, el Grup de Junts també indica que Barcelona es converteixen en l’única capital europea on l’activitat de les llars compartides està prohibida. “El grup municipal de Junts per Catalunya, d’acord amb les previsions del decret de la Generalitat d’allotjaments turístics, es mostra favorable a la regulació de l’activitat, en base al diàleg i el consens amb el sector i amb les entitats representatives dels amfitrions”, ha dit Jordi Martí.

 

Resum Al·legacions del Grup de Junts

 

AL.LEGACIÓ 1

“Demanem que l’Ajuntament respecti el marc general que promou el decret 75/2020, del 4 d’agost, de Turisme de Catalunya, i que autoritzi las llars compartides, dins d’un un marc normatiu adequat i exigent, per diferenciar la realitat d’aquelles famílies que comparteixen habitatge habitual complementant els seus ingressos, dels possibles mals usos i infraccions de la norma realitzats per infractors. Instem al Govern a promoure aquesta regulació abans del termini establert pel decret de la Generalitat, l’agost d’en guany.”

 

Junts està en contra de prohibir taxativa i unilateralment les llars compartides. Cal un replantejament del tractament dels amfitrions i equiparar la regulació de Barcelona a la resta de grans capitals europees.

 

AL.LEGACIÓ 2

“Demanem que l’Ajuntament promogui una regulació precisa i exigent per el sector de la llars compartides i que ho faci conjuntament amb les diferents associacions d’amfitrions i d’altres actors implicats.”

 

Cal promoure una regulació de l’activitat de las llars compartides, amb diàleg amb el sector.

 

AL.LEGACIÓ 3

“Demanem que l’Ajuntament revisi amb caràcter d’urgència els expedients sancionadors dels centenars de petits amfitrions, per impedir la ruïna econòmica de motes famílies de la ciutat.”

 

Cal una anàlisi individualitzada de les multes desproporcionades que han patit els amfitrions de llars compartides, amb l’objectiu de revisar-les i eventualment de reduir el seu import, d’acord amb la normativa aplicable.

 

AL.LEGACIÓ 4

“Demanem que l’Ajuntament canviï aquestes disposicions de la nova regulació a la ZE‐2, de creixement limitat, perquè les Residències d’Estudiants no estiguin subjectes a unes restriccions que no comporten cap millora per salvaguardar a Barcelona d’una sobreexplotació turística i si en canvi li resta competitivitat per captar talent procedent de tot el Món i també per enfortit les nostres Universitats.”

 

Cal facilitar noves residències d’estudiants.

 

AL.LEGACIÓ 5

“Demanem a l’Ajuntament que canviï el criteri restrictiu sobre nous establiments i noves places- hoteleres en zones de la ciutat on aquest tractament no comporta cap millora per salvaguardar a Barcelona d’una sobre-explotació turística i si en canvi li resta capacitat per redistribuir la riquesa en el teixit terciari de la ciutat i també en la cerca d’un reequilibri en l’activitat econòmica.”

 

Cal un estudi d’un creixement sostingut i superior de places hoteleres a les zones 2, 3 i 4.

 

AL.LEGACIÓ 6

“Demanem a l’Ajuntament que canviï el criteri restrictiu sobre nous establiments i noves places- hoteleres a la Zona Nord del 22@. Aquest tractament no comporta cap millora per salvaguardar la zona d’una sobre-explotació turística i si en canvi li resta capacitat per redistribuir la riquesa en el teixit terciari de la ciutat i també en la cerca d’un reequilibri en l’activitat econòmica.”

 

Cal un estudi d’un creixement sostingut i superior, especialment dirigit al parc de places hoteleres a la Zona Nord del 22@.

 

Finalment, i donada la importància d’aquesta actualització del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona, que té una incidència directe en el model urbanístic, terciari i de mobilitat de la ciutat, el Grup de Junts suggereix en el seu escrit d’al·legacions que totes les modificacions siguin debatudes tècnicament en Comissió informativa i, posteriorment aprovades en Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Barcelona, 13 de maig de 2021

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos