Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Junts acorda amb el govern Colau-Collboni avaluar la instal•lació dels nous contenidors de residus i reciclatge davant el desbordament diari que pateixen

A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, el grup de Junts alerta l’executiu municipal de l’augment de contenciosos administratius contra projectes de l’Ajuntament per manca de diàleg i demana comuns i socialistes que el darrer any de mandat preservin la solvència del consistori per sobre de les presses per tallar cintes

 

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona ha aconseguit avui que el Govern d’Ada Colau i Jaume Collboni s’avinguin a elaborar un informe que avaluï la instal·lació dels nous contenidors de residus i reciclatge davant el desbordament diari que estan patint. A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, el grup de Junts ha alertat l’executiu municipal de l’augment de contenciosos administratius contra projectes de l’Ajuntament per manca de diàleg i ha demanat comuns i socialistes que el darrer any de mandat preservin la solvència del consistori per sobre de les presses per tallar cintes.

 

Durant la celebració aquesta tarda a l’Ajuntament de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat d’Urbanisme, la portaveu adjunta del grup de Junts, Francina Vila, ha formulat al Govern un prec que feia referència als dèficits de gestió que s’estan recollint amb la implantació dels nous contenidors de recollida de residus als carrers i places de la ciutat de Barcelona. Vila, en concret, ha presentat un prec, que el govern ha acceptat, que acorda: “Que el Govern Municipal presenti en el termini d’un més i en aquesta comissió un informe per escrit on s’avaluï el funcionament dels actuals contenidors i on es detalli una relació exhaustiva del número total de contenidors renovats per tipologia (orgànica, envasos, paper, vidre) comparant-t’ho amb les xifres  dels contenidor de l’anterior contracte de neteja, indicant, també per tipologia, quants d’aquests han estat canviats d’ubicació.”

 

La regidora Vila ha exposat que des de fa mesos la ciutadania de Barcelona està expressant de manera pública que Barcelona està bruta, “i el grup de Junts ho ve denunciant amb claredat, plagues de rates, manca de manteniment dels espais verds, baldeig deficient, contenidors bruts i desbordats… I davant d’això, la resposta del Govern municipal sempre era o que ‘fa molta calor’, com ha arribat a expressar l’Alcaldessa Colau, o que estava pendent la posada en marxa de la nova contracta de neteja”.

 

“Doncs bé, el nou contracte de neteja ja ha arribat, està en vigor a molts districtes de la ciutat, i les queixes es mantenen, i sobretot pel que fa als contenidors”, ha dit Vila. A Barcelona s’està portant a terme un canvi del parc de contenidors a tota la ciutat, en aplicació de la nova contracta de neteja, que afecta a més de 25.000 unitats, “amb canvis significatius en la distribució i les ubicacions d’aquests per agrupar-los i per afavorir, suposadament, el reciclatge”. ““Es va prometre major flexibilitat amb el nou sistema i els nous contenidors i afavorir la recollida selectiva i una millor adaptació a les necessitats de la ciutadania, i ens trobem en tot el contrari; en aquests moments existeix un problema evident de desbordament d’aquests contenidors, i les bosses d’escombraries estan amuntegades pel seu voltant, provocant una situació insalubre, impròpia d’una ciutat amb un estàndards de qualitat de servei com Barcelona”, ha dit la regidora.

 

”Per aquest motiu, demanen que en dos mesos ens presentin aquesta avaluació, amb detalls concrets del seu funcionament, i que serveixi per a que tots percebem una millora”. El Govern ha acceptat el Prec de Junts.

 

D’altra banda, i a la mateixa Comissió, el portaveu del Grup de Junts, Jordi Martí Galbis, ha presentat una pregunta dirigida al Govern en que reclamava saber “quin és el capteniment del Govern davant els nombrosos contenciosos administratius que han estat presentats per part de particulars i afectats de la ciutat en relació al PEUAT (10 contenciosos) i a les actuacions de Via Laietana (5 contenciosos), i com pensa actuar en cas que prosperin”.

 

Jordi Martí ha denunciat que “l’impuls de grans projectes a la ciutat per part de l’Ajuntament de Barcelona sense prou diàleg del Govern municipal està tenim com a conseqüència un alt nivell de litigiositat, es ressenten nombrosos recursos contenciosos-administratius de diverses entitats, institucions, persones físiques i empreses de la ciutat; i ho són contra projectes com el PEUAT, la reforma de la Via Laietana i la modificació del PGM de Gràcia, per exemple”. El portaveu del grup de Junts ja esperava la resposta del Govern en el sentit de que estan tranquils i que tot té l’aval d’informes jurídics dels serveis municipals, “és evident que han de fer les coses bé. Jo els demano a vostès, comuns i socialistes al Govern, que en aquest darrer any de mandat siguin prudents, facin les coses ben fetes, i que preservin la solvència de l’Ajuntament per sobre de la presa per tallar cintes”.

 

Barcelona, 17 de maig de 2022

Darreres notícies

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Junts a Gràcia impulsa un acord unànime que força el Govern Colau a consensuar un nou espai pel trasllat provisional del Mercat de l’Estrella que no alteri el calendari previst

Al Ple del districte de Gràcia, l’executiu municipal accepta un Prec del grup de Junts i es compromet …

Més informació

Junts lamenta que el Govern Colau es tanqui en banda i rebutgi instal•lar un gronxador inclusiu als Jardins de Massana que fins i tot reclama el Síndic

Al Ple del Consell de Sant Andreu del mes de desembre, l’Executiu municipal sí que accepta dos Precs …

Més informació

Segueix-nos