Barcelona, imaginem-la junts!

Notícies

Totes les notícies

Artadi insta Colau a exigir a l’Estat la revisió del nou sistema de tarifes elèctriques i refer els trams horaris, i li reclama un informe sobre l’impacte en pimes i autònoms

El Grup de Junts per Catalunya a l’Ajuntament presenta iniciatives a les 4 Comissions municipals vinculades al cop de tarifa elèctrica que ha entrat en vigor aquest mes de juny, i entre altres punt, reclama a l’executiu de comuns i socialistes com farà compatible aprofitar les hores vall amb preus més barats amb l’Ordenança de Medi Ambient que prohibeix fer soroll de rentadores o rentavaixelles entre les 21h i les 8h

 

La Presidenta del Grup Municipal de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi, instarà l’Alcaldessa Ada Colau a que exigeixi a l’Estat la revisió del nou sistema de tarifes elèctriques i refer els trams horaris, i li reclamarà un informe sobre el seu impacte en pimes i autònoms. El Grup de Junts ha presentat iniciatives a les 4 Comissions municipals vinculades al cop de tarifa elèctrica que ha entrat en vigor aquest mes de juny, i entre altres punt, reclamarà a l’executiu de comuns i socialistes com farà compatible poder aprofitar les hores vall amb preus més barats amb l’Ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament que prohibeix fer soroll de rentadores o rentavaixelles entre les 21h i les 8h.

 

Des de l’1 de juny ha entrat en funcionament a tot l’Estat la nova tarificació elèctrica, i la tarifa 2.0TD afecta tots els clients domèstics i petits negocis que tinguin contractada una potència inferior als 15 kW. Així, s’ha aprovat una tarificació en base a trams horaris i no a trams de consum, de tal forma que s’aproven 3 trams horaris diferents sobre els peatges i càrrecs regulatoris; alhora que es possibilita també contractar dues potències diferents també dividides en dos trams horaris, incrementant la complexitat en les decisions de consum, i promovent que per poder estalviar s’hagi de desplaçar entre el 40% i el 50% del consum a horari vall -nocturn o de cap de setmana- amb totes les afectacions negatives que això provoca.

 

A parer d’Elsa Artadi, “els efectes de la nova tarifa són prou greus com perquè des de l’Ajuntament de Barcelona, on governen els mateixos partits que a l’executiu de l’Estat, comuns/podem i socialistes, s’exerceixi tota la pressió possible per a aconseguir una revisió del que s’ha acordat. Cal que Colau i Collboni moguin fitxa, i aturin aquest despropòsit”. Per aquest motiu, el grup de Junts portarà a les 4 comissions municipals que es celebraran dimarts i dimecres dela setmana que ve, proposicions, precs i preguntes vinculades a aquest nou “cop de tarifa” elèctrica.

 

D’aquesta manera, a la Comissió d’Economia i Hisenda de dimecres que ve a la tarda, la mateixa Artadi hi defensarà una proposició que conté accions en una doble vessant, d’una banda d’exigència al Govern de l’Estat, i de l’altra d’iniciativa en el si del propi Ajuntament de la capital catalana.

 

A parer d’Elsa Artadi, “qualsevol remodelació del sistema tarifari hauria d’atendre a qüestions com la lluita contra el canvi climàtic i en favor de l’eficiència en el consum energètic; l’origen de la producció d’electricitat; la transparència del sistema; la competitivitat de l’economia; i assegurar-ne l’electricitat com a bé essencial i, per tant, evitar la pobresa energètica tant d’hivern com d’estiu; però no sembla que res d’això s’hagi tingut en compte a l’hora d’aprovar les noves tarifes”. “L’Ajuntament de Barcelona”, creu la cap del grup de Junts, “té l’obligació de vetllar pel benestar i la qualitat de vida de la seva ciutadania, el progrés econòmic i la lluita contra el canvi climàtic, fins al punt que ha mostrat clarament la voluntat d’intervenir en el mercat de l’energia i la prestació del server a la ciutat mitjançant l’empresa Barcelona Energia”.

 

Per tot Plegat, Elsa Artadi defensarà una proposició que acorda:

 

  1. “Reclamar al Govern de l’estat que:

 

  1. Revisar en profunditat l’actual sistema tarifari de l’electricitat reduint les càrregues, els peatges i la tributació (rebaixant el tipus d’IVA aplicat) que encareixen el preu de l’electricitat per les famílies i redueixen competitivitat d’autònoms i empreses.
  2. Replantegi l’actual divisió per trams horaris que impedeix l’aprofitament de les hores vall tan per famílies com per negocis.

 

  1. Instar el Govern municipal a:

 

  1. Presentar a la propera comissió d’Economia un estudi sobre l’afectació i l’impacte que el sistema tarifari recentment aprovat té sobre l’activitat econòmica d’autònoms i pimes de la nostra ciutat.
  2. Incrementar les accions de difusió i assessorament a ciutadania, autònoms, i pimes per explicar els canvis de la tarifa elèctrica i les pràctiques a realitzar per ser més eficients en el consum i evitar increments en la despesa.
  3. Presentar, en un termini no superior a 30 dies, quina serà l’estratègia de Barcelona Energia per tal que els seus clients vegin esmorteïda aquesta sobtada puja de preus.”

 

Amb el nou sistema de tarifes d’electricitat la jornada s’estableix en base a tres trams: el tram pla de 8 a 10 hores, de 14 a 18 hores de la tarda i de 22 a 24 hores de la nit, el tram punta de 10h del matí a 14h del migdia i de 18h de la tarda a 22h de la nit de dilluns a divendres no festius, i el tram vall que inclou les hores de descans nocturn, de les 00h a les 8h i els caps de setmana i festius d’àmbit estatal.

 

La regidora del grup de Junts de l’àmbit de benestar, Neus Munté, exposa que “si cal evitar consumir electricitat en horari punta, i el tram punta inclou de les 18:00 hores a les 22:00, això és totalment incompatible amb la vida de la major part de persones de la nostra ciutat, per tant aquest nou model tarifari no té en compte la realitat social de la ciutadania”. Munté també assenyala que “aquesta pujada tindrà molt més impacte en les llars que només tenen energia elèctrica”, i que “la possibilitat de posar la rentadora més tard de les 24h o abans de les 8h, pot comportar problemes de convivència en moltes finques, agreujats si parlem d’electrodomèstics antics i més sorollosos”.

 

A parer de la regidora de Junts, “les noves tarifes poden comportar que moltes famílies que, fins ara, podien fer front al pagament dels subministres, amb dificultats, ara no ho puguin fer, amb tot el que això comporta”. És per aquest motiu que Neus Munté defensarà un Prec a la Comissió de Drets Socials que s’ha de celebrar dimarts que ve al matí que reclama al Govern municipal:

 

“Que l’Ajuntament dissenyi amb caràcter urgent un pla per conèixer impacte de la nova tarifació de l’electricitat en la vida de la ciutadania de Barcelona i poder, si s’escau, dissenyar accions compensatòries. El Pla haurà d’incloure:

 

  • Una campanya de visibilització davant de la ciutadania dels punts d’assessorament energètic, per tal que coneguin el servei i es puguin adreçar, si cal.
  • Un informe, que haurà de ser presentat abans de finalitzar l’any 2021 en aquesta comissió, de les demandes rebudes aquests primers sis mesos de canvi de tarifa, perfils de demandes rebudes i de nous usuaris, en comparació amb els sis mesos anteriors i els perfils de demandes rebudes i de nous usuaris, i accions fetes per l’Ajuntament en aquest període.”

 

De la seva banda, la portaveu adjunta del Grup de Junts, Francina Vila, presentarà un Prec a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructura i Mobilitat que farà incidència sobre la incoherència en el fet que les noves tarifes es promocionen des del Govern de l’Estat per incentivar el consum elèctric a partir de les 12 de la nit, ja que en el tram que s’obre des d’aquesta hora i fins les 8 els preus seran els més baixos.

 

Vila recorda que l’Ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona estableix que “Des de les 21 hores de la nit fins a les 8 hores del matí següent no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos”, com poden ser rentadores o rentavaixelles. És per això que la regidora de Junts defensarà un Prec a la Comissió de dimarts que ve a la tarda que reclama que “el govern municipal expressi el seu capteniment respecte la incompatibilitat de l’ordre ministerial que fixa els preus dels càrrecs del sistema elèctric que resulten d’ aplicació a partir del 1 de juny i l’Ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona”.

 

Finalment, a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció que es celebrarà dimecres al matí, el  portaveu del Grup de Junts, Jordi Martí, defensarà un Prec que reclamarà al Govern d’Ada Colau “que en l’ordre del dia de la propera reunió de la Comissió de Col·laboració Interadministrativa s’inclogui l’anomenat ‘Tarifazo’ del govern central sobre el preu de la llum per tal de demanar-ne la revisió i que es produeixi un canvi en la tarifació en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona”.

 

Jordi Martí ha recordat que “el president espanyol, Pedro Sánchez, i l’alcaldessa Ada Colau van declarar que volien reactivar la Comissió de Col·laboració Interadministrativa per tal de tractar les temàtiques que afecten a Barcelona, i entenem que el ‘cop de tarifa’ que el Govern d’Espanya ha aplicat sobre el preu de l’electricitat va en contra dels interessos majoritaris de barcelonins i barcelonines”.

 

Barcelona, 11 de juny de 2021

Darreres notícies

Junts a Les Corts impulsa un acord unànime que compromet el Govern Colau a mantenir l’ús del pati per l’escola Paideia mentre dura el tràmit de requalificació

Al Ple del districte de Les Corts, l’executiu municipal accepta els dos Precs del grup de Junts i …

Més informació

Junts impulsa un acord que força el govern Colau-Collboni a pactar amb Interior un pla de saturació policial que eviti els ‘botellots’ massius al ‘triangle lúdic’ del Poblenou

Al Ple del Consell de Sant Martí del mes de desembre, l’Executiu municipal va acceptar els dos Precs …

Més informació

Junts acorda amb el Govern Colau que a cada barri d’Horta-Guinardó hi hagi almenys una àrea de joc infantil accessible i inclusiva

El grup de Junts per Catalunya també aconsegueix al ple del districte l’acceptació d’un altre Prec que compromet …

Més informació

Segueix-nos