Barcelona, imaginem-la junts!

Agenda

Més actes

Consell del Districte d’Horta-Guinardó

El Grup de Junts per Catalunya a Horta-Guinardó defensarà aquesta iniciativa:

SUSANNA PORCAR I PORTELA, en  la seva condició de Consellera Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya al Districte D’Horta-Guinardó, actuant en el seu propi nom i representació, manifesta:

  • Atès que la pastilla compresa entre el carrer Lepant, Torrent de Lligalbé i el carrer Padilla està afectada per un projecte urbanístic que inclou la construcció d’habitatge privat, habitatge públic i un espai verd.
  • Atès que el projecte presentat als veïns i veïnes de la zona pot implicar greus afectacions en temes de pèrdua de l’entrada de llum natural i vistes als edificis adjacents
  • Atès que el govern municipal s’ha compromès amb el veïnat que treballarà amb el privat per trobar solucions a la problemàtica i que vetllarà perquè els habitatges públics previstos tampoc limitin l’entrada de llum natural als habitatges ja existents.

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal de Junts per Catalunya formula la següent:

 PROPOSICIÓ PER A SER RESPOSTA ORAL AL CONSELL DE DISTRICTE

 El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda:

  • Instar al govern municipal perquè creï una comissió de treball amb l’AVV del Baix Guinardó, el veïnat afectat i grups municipals per tal de poder conèixer en tot moment l’estat dels projectes i l’execució de les futures obres.
  • Instar al govern municipal per tal que el projecte urbanístic que finalment es planifiqui respecti l’interior verd i el pati de llums dels edificis existents.
  • Que el govern municipal adquireixi el compromís per ser part activa en relació amb els projectes, negociant i vetllant perquè l’edificació projectada pel privat no afecti l’entrada de llum natural ni a les vistes dels edificis adjacents existents.
  • Que el govern municipal es comprometi i garanteixi que la futura construcció d’habitatge públic respectarà les entrades de llum dels pisos existents i garantirà l’interior verd de tot l’espai.

Actes propers

No s'ha trobat cap acte.
Veure'n més

Segueix-nos