Barcelona, imaginem-la junts!

Agenda

Més actes

Consell del Districte de Sant Martí

El Grup de Junts per Catalunya a Sant Martí defensarà aquesta iniciativa:

Fernando Gómez Carvajal, en la seva condició de Conseller del Grup Municipal Junts per Catalunya al Districte de Sant Martí, actuant en el seu propi nom i representació, manifesta:

  • Atesa la situació de depressió socioeconòmica que pateix el barri del Besòs-Maresme, que no ha viscut cap millora tot i la sortida de la crisi, a la que s’hi afegeix l’emergència habitacional incipient per l’estat de degradació en que es troben alguns edificis amb patologies estructurals.
  • Atesa la ineficàcia del govern del districte en executar les ajudes a la rehabilitació d’edificis, i els endarreriments del govern de la ciutat amb les actuacions de dinamització al barri, com l’obertura del nou equipament administratiu i cultural de l’antic Cine Pere IV, el pla de comerç, o els projectes tractor del Pla de Barris en l’àmbit econòmic.

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 64.2 i 98 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal de Junts per Catalunya formula la següent:

 PROPOSICIÓ

 El Consell del Districte de Sant Martí acorda:

 Instar al govern del districte a impulsar un pla de revitalització al barri del Besòs-Maresme basat sobre dos fonaments:

– Augmentar, durant el present mandat, els recursos econòmics i d’assessorament destinats a continuar amb la rehabilitació d’habitatges amb patologies estructurals, en el termini de temps més breu possible.

– Desenvolupar mesures de promoció econòmica al barri del Besòs-Maresme, especialment aquelles encaminades a l’impuls del comerç, en el termini de temps més breu possible.

Actes propers

No s'ha trobat cap acte.
Veure'n més

Segueix-nos