Barcelona, imaginem-la junts!

Agenda

Més actes

Consell del Districte de l’Eixample

El Grup de Junts per Catalunya a L’Eixample defensarà aquesta iniciativa:

Albert Cerrillo i Lladó, en  la seva condició de Conseller/a Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya al Districte de l’Eixample, actuant en el seu propi nom i representació, manifesta:

  • Atès que cap centre cívic de l’Eixample té servei de bar-cafeteria, tal com passa a la major part dels altres centres cívics de la ciutat.
  • Atès que aquest servei dota de més vida i dinamisme als centres.
  • Atès que segons l’Art. 19e. de les “Normes de funcionament deis Centres cívics” “És competència de l’Ajuntament, la concessió de l’explotació del servei de bar-cafeteria d’acord ambla normativa actualment aplicable que es la del Reial Decret 3946/77 de 6 d’octubre, i essent el concurs la forma de licitació. Pel que fa als Centres gestionats per entitats, s’acomodarà al contracte de gestió”.

Per això, i d’acord amb el que estableixen els articles 60.2 i 54.1 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal de Junts per Catalunya formula la següent:

PROPOSICIÓ

El Consell Municipal del Districte de l’Eixample acorda:

Iniciar les accions pertinents per fer possible l’obertura de bars-cafeteries als diferents centres cívics del districte per tal de dotar-los amb nous espais de trobada veïnal, tal com passa a la resta dels centres cívics de la ciutat, tot atenent a les particularitats de cada centre cívic i al seu model de gestió.

 

 

Actes propers

No s'ha trobat cap acte.
Veure'n més

Segueix-nos