Barcelona, imaginem-la junts!

Agenda

Més actes

Consell del Districte de Gràcia

El Grup de Junts per Catalunya al Districte de Gràcia defensarà aquesta iniciativa:

Silvia Mayor en la seva condició de Consellera-Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya-Barcelona al Districte de Gràcia  , actuant en el seu nom i representació, d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes, manifesta que:

  1. Atès l’increment d’atacs homòfobs a la nostra ciutat (en un mateix cap de setmana de gener se’n van produir dos).
  2. Atesa la necessitat de afavorir la denuncia d’atacs homòfobs i d´apropar les institucions a la ciutadania, així com de sensibilitzar i d´establir estratègies de prevenció.
  • Atesa la importància de l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona, (que només té seu al carrer Ferran).

Per això, el Grup Municipal Junts per Catalunya formula la següent:

PROPOSICIÓ

Que des de el Consell Plenari de Gràcia es creï una antena de l’oficina per la no discriminació al Districte de Gràcia amb les següents funcions:

-Espai de denuncia i d’acompanyament a les víctimes o persones properes a les víctimes, d´atacs homòfobs o de qualsevol altre tipus, que assessori sobre com denunciar delictes d´odi i discriminació i derivi als serveis de seguretat pertinents.

-Espai de referencia per formar en drets humans i contra les discriminacions, que es coordini amb les entitats del territori i amb l’entramat d´escoles del districte, amb la finalitat d´assolir un enfocament transversal.

Actes propers

No s'ha trobat cap acte.
Veure'n més

Segueix-nos