Barcelona, imaginem-la junts!

Agenda

Més actes

Consell de Districte de Les Corts

El Grup de Junts per Catalunya al Districte de Les Corts defensarà aquesta iniciativa:

Ivan Condés i Sangenís, en la seva condició de Conseller-Portaveu del Grup Municipal JuntsXCatalunya al Districte de Les Corts, actuant en el seu nom i representació, manifesta:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons l’OMS (World Drug Report 2015) el cànnabis és la droga il.lícita més consumida al món i fruit de l’avançament de l’adolescència cada cop és consumida en edats més tempranes, cosa que ens situa davant un autèntic problema de salut pública.

Els projectes d’obertura de diferents clubs cannàbics -en una distància d’uns 350ms- al barri de Les Corts, a prop d’un Centre d’Ensenyament i d’un menjador social ha posat en evidència la massificació i creixement excessiu d’aquest tipus d’establiments i ha palesat el malestar dels veïns.

Actualment aquesta activitat queda regulada pel Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cannabis a la ciutat de Barcelona , quedant pendent d’aprovació el Pla especial en matèria de Salut.

 

D’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal i les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes, formula el següent:

PROPOSICIÓ

El Consell Plenari del Districte de Les Corts acorda instar el govern del districte i el govern municipal de la ciutat a estudiar la revisió de l’actual regulació referent als clubs cannàbics –Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cannabis a l’Ajuntament de Barcelona- i  a elaborar i aprovar una Ordenança que reguli les condicions sanitàries i de salubritat d’aquests clubs (aprofitant els treballs elaborats durant l’anterior mandat municipal) per a racionalitzar la seva distribució i reduir-ne el nombre.

 

 

 

Actes propers

No s'ha trobat cap acte.
Veure'n més

Segueix-nos